Thông báo TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ năm 2013-2014

0
536

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

BM SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: …/TBG

V/v Tuyển dụng nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2013


THÔNG BÁO

Căn cứ kế họach tuyển dụng cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM trong năm 2013-2014, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc và Bộ môn SLH&CNSH Động vật, Khoa Sinh học sẽ tuyển dụng nhân sự theo kế họach sau đây:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

Tất cả các đối tượng có nguyện vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực

– Y HỌC TÁI TẠO

– UNG THƯ

– SINH DƯỢC PHẨM

– HỖ TRỢ SINH SẢN

– DƯỢC CHẤT THIÊN NHIÊN

2. Điều kiện tuyển dụng

Tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển phải có trình độ chuyên môn tối thiểu là Cử nhân/Kĩ sư Sinh học hay Công nghệ Sinh học.

A/ Giảng viên:

* Đối với Tiến sĩ:

+ Có bằng Tiến sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn.

+ Độ tuổi ≤ 45 tuổi

* Đối với Thạc sĩ:

+ Có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp với kết quả học tập đạt điểm trung bình chung từ 8,00 (hoặc tương đương) trở lên phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Độ tuổi ≤ 35 tuổi

+ Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

+ Ngoại ngữ:

– Tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 61, TOEFL 500 trở lên (chứng chỉ quốc tế hoặc do chứng chỉ do TT ngoại ngữ Trường ĐHKHTN cấp )

– Hoặc Tiếng Pháp: DELF ( cấp độ từ C trở lên )

– Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài trên 6 tháng.

B/ Trợ giảng, nghiên cứu viên:

•   Kết quả học tập đạt một trong các yêu cầu sau :

+ Có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học trường ĐHKHTN-ĐHQG-HCM với điểm trung bình 7,5 trở lên, đang công tác tại trường (hợp đồng khoán hoặc hợp đồng đơn vị trả lương) từ trước tháng 02/2012 và được trưởng đơn vị nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+   Độ tuổi :

– Người có bằng Đại học: tuổi ≤ 28

– Người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 35

+   Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

+  Ngọai ngữ:

– Tiếng Anh: trình độ C hoặc tương đương: IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 54, TOEFL 450 trở lên ( chứng chỉ quốc tế hoặc do Trường cấp )

– Hoặc Tiếng Pháp: DELF ( cấp độ từ B2 trở lên )

– Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài trên 3 tháng.

C/ Kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm:

– Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học nghề phù hợp với chuyên môn dự tuyển.

– Ngoại ngữ, Tin học: trình độ A trở lên

– Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

3. Phỏng vấn trực tiếp

Tất cả các ứng viên có đầy đủ bộ hồ sơ sẽ được phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển

Ứng viên tham gia xét tuyển BẮT BUỘC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN đầy đủ, việc đăng kí hồ sơ được thực hiện tại mục “Hồ sơ ứng tuyển”  trên website của PTN: www.vinastemcelllab.com. Các giấy tờ ứng viên cần chuẩn bị:

– Đơn xin tuyển dụng (tự viết)

– Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (theo mẫu)

– Bằng tốt nghiệp Cử nhân; Bảng điểm (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.

– Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.

– Chứng chỉ ngoại ngữ (hoặc tin học) theo yêu cầu trên

– Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng

ỨNG VIÊN CHUẨN BỊ MỘT BỘ HỒ SƠ BẰNG GIẤY TỜ VỚI ĐẦY ĐỦ YÊU CẦU TRÊN, để kí hợp đồng tuyển dụng ngay sau khi trúng tuyển.

2. Thời gian xét tuyển

Hệ thống đăng kí hồ sơ ứng tuyển trực tuyến sẽ được mở từ 25/8/2013 đến ngày 10/9/2013.

3. Phỏng vấn

Tất cả các ứng viên có hồ sơ trực tuyến hợp lệ sẽ được thông báo qua email và số điện thoại để mời tham dự phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

Thời gian phỏng vấn dự kiến: ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2013.

4. Công bố kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên qua điện thoại, email  và thông báo trên website: www.vinastemcelllab.com.

Ngày công bố dự kiến: 16 tháng 9 năm 2013

Ngày nhận công việc: 20 tháng 9 năm 2013

III. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ ĐƯỢC TUYỂN

–          Trợ giảng/giảng viên: 03

–          Nghiên cứu viên: 04

–          Kĩ thuật viên: 02

Lưu ý: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân plcnhan@hcmus.edu.vn tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM

TM. Ban Lãnh đạo PTN

TM. Trưởng phòng

Trưởng phòng

Phan Kim Ngọc