Nhóm HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

0
640

Nhom_Duoc_Pham_resize

Nhóm Hợp chất thiên nhiên (Năm 2013): Từ trái sang: Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (Trưởng nhóm), Trương Hải Nhung, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Nguyễn Duy Bình, Lâm Thái Thành


I. THÀNH VIÊN

Trưởng nhóm:

TS. PHẠM VĂN PHÚC

Email: pvphuc@hcmuns.edu.vn


phucThành viên:

ThS.NCS. Trương Hải Nhung THNhung
HVCH. Lâm Thái Thành TThanh
HVCH. Nguyễn Thuỳ Linh DSCF4416II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU


III. ĐỀ TÀI


IV. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC