Nhóm HỖ TRỢ SINH SẢN

0
777

Nhom_Ho_Tro_Sinh_San_resize

Nhóm Hỗ trợ Sinh sản (Năm 2013): Từ trái sang: Đặng Thanh Long, Huỳnh Thúy Oanh, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (Trưởng nhóm), Lâm Thị Mỹ Hậu, Lương Thị Đoan Trang


I. THÀNH VIÊN NHÓM

Trưởng nhóm:

TS.GV PHẠM VĂN PHÚC

Email:pvphuc@hcmuns.edu.vn


phucThành viên:

HVCH. Lâm Thĩ Mỹ Hậu Hau1

HVCH. Trần Huệ Vy An

(đang học Thạc sĩ tại Hàn Quốc)

VyAn
HVCH. Huỳnh Thuý Oanh thuy_oanh
HVCH. Lương Thị Đoan Trang DTrang
Cử nhân Đặng Thanh Long long


II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU


III. CÁC ĐỀ TÀI


IV. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC