Nhóm UNG THƯ

0
621

Nhom_Ung_Thu_resize

Nhóm Ung thư (Năm 2013): Từ trái sang: Vũ Thanh Bình, Nguyễn Minh Hoàng, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (Trưởng nhóm), Lê Thị Hạnh, Phan Lữ Chính Nhân, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Trường Sinh.

 

I. THÀNH VIÊN NHÓM

Trưởng nhóm

TS.GV. PHẠM VĂN PHÚC

Email: pvphuc@hcmuns.edu.vn

Điện thoại di động: 0903870153


2013-08-25_11-31-32

 


Thành viên nhóm:

TS. Đặng Hoàng Lâm

(đang học sau Tiến sĩ tại Mĩ)

TS. Trần Hồng Diễm thdiem
ThS. Nguyễn Trường Sinh a_sinh

ThS. Phan Lữ Chính Nhân

9-16-2013_11-37-51_PM

NCS. Khuất Tấn Lâm

(đang học Tiến sĩ tại Mĩ)

TLam

NCS. Nguyễn Thị Nhung

(đang học Tiến sĩ tại Mĩ)

TNhung

NCS. Nguyễn Thế Kha

(đang học Tiến sĩ tại Mĩ)

NTKha
Ths. Vũ Thanh Bình hinh_Binh
HVCH. Phạm Quốc Việt 23_quocviet

HVCH. Lê Thị Hạnh

THanh

HVCH. Trịnh Vạn Ngữ

HVCH. Lê Minh Phong
HVCH. Nguyễn Thị Lam Huyên


II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hướng nghiên cứu:

– Chẩn đoán sớm ung thư

– Điều trị trúng đích ung thư

– Theo dõi sau điều trị, đáp ứng thuốc

– Cơ chế kháng thuốc, kháng xạ trị

– Cơ chế di căn

 

III. CÁC ĐỀ TÀI ĐANG TRIỂN KHAI

1. Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch (tế bào tua) trong điều trị ung thư vú.

– Chủ nhiệm đề tài: TS.GV. Phạm Văn Phúc

– Cấp quản lí: Đề tài độc lập cấp NN

– Năm: 2011-2014

 

IV. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • 1. Pham Van Phuc, Tran Thi Thanh Khuong, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet, Tran Tung Giang and Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and characterization of breast cancer stem cells from malignant tumours in Vietnamese women. Journal of Cell and Animal Biology 4(12):163–16.
 • 2. Phuc PV, Lam DH, Ngoc VB, Thu DT, Nguyet NTM, Ngoc PK. Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47(5-6):368-375.
 • 3. Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24 breast cancer cells. OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7.
 • 4. Pham Van Phuc, Chi Jee Hou, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet and Phan Kim Ngoc. Effects of breast cancer stem cell extract primed dendritic cell transplantation on breast cancer tumor murine models. Annual Review & Research in Biology 1(1):1-13, 2011.
 • 5. Phuc V Pham, Nhan LC Phan, Nhung T Nguyen, Nhung H Truong, Thuy T Duong, Dong V Le, Kiet D Truong and Ngoc K Phan. Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy. Journal of Translational Medicine 2011, 9(1):209.
 • 6. Trang Thi Mai , JeongYong Moon , YeonWoo Song , Pham Quoc Viet , Pham Van Phuc, Jung Min Lee, Tae-Hoo Yi, Moonjae Cho, Somi Kim Cho.Ginsenoside F2 induces apoptosis accompaned by protective autophagy in breast cancer stem cells. Cancer Lett. 2012;321(2):144-53.
 • 7. Pham PV, Vu NB, Duong TT, Nguyen TT, Truong NH, Phan NLC, Vuong TG, Pham VQ, Nguyen HM, Nguyen KT, Nguyen NT, Nguyen KG, Khat LT, Le DV, Truong KD, Phan NK. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:77-84.
 • 8. Phuc Van Pham. Targeting breast cancer stem cells: Principle and Update. Biological and Biomedicial Reports, 2012, 2(2), 78-86.
 • 9. Sinh Truong Nguyen, Viet Quoc Pham, Ngoc Kim Phan and Phuc Van Pham (2012). Stimulation of allogenic lymphocytes by dendritic cells derived from human umbilical cord blood fused with breast cancer stem cells. Annual Review & Research in Biology, 2(4):89-1000.
 • 10. Phuc Van Pham (2012). Breast cancer treatment by targeting breast cancer stem cells: Gene and Immunotherapies. ISBN 978-3-8473-4966-2, LAP.
 • 11. Phuc Van Pham, Binh Thanh Vu, Nhan Lu Chinh Phan, Thuy Thanh Duong, Tue Gia Vuong, Giang Do Thuy Nguyen, Thiep Van Tran, Dung Xuan Pham, Minh Hoang Le and Ngoc Kim Phan (2012). Breast cancer stem cell isolation by single cell sorting, Tissue Culture, Annarita Leva and Rinaldi Laura M.R. (Ed.), ISBN 980-953-307-097-6, Intech.
 • 12. Phuc Van Pham, Sinh Truong Nguyen, Nhan Lu-Chinh Phan, Ngoc Kim Ngoc (2013). Roles of CD44 in stem cells and cancer stem cells. The Research and Biology of Cancer I. iConcept Press. ISBN: 978-1-922227-22-5.
 • 13. Phuc Van Pham (2013). Circulating breast cancer stem cells: potential biomarkers for breast cancer diagnosis and prognosis evaluation. OMICs approaches in breast cancer: Towards next-generation diagnosis, prognosis and therapy; Edited by Debmalya Barh et al. Springer Pvt Ltd. ISBN: 8132258425; ISBN-13: 978-8132258425.
 • 14. Ngoc Bich Vu, Tam Thanh Nguyen, Long Cong-Duy Tran, Cong Dinh Do, Bac Hoang Nguyen, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham. Doxorubicin and 5-fluorouracil resistant hepatic cancer cells demonstrate stem-like properties. Cytotechnology, 2012. DOI: 10.1007/s10616-012-9511-9.