Nhóm Y HỌC TÁI TẠO

0
811

Nhóm Y HỌC TÁI TẠO

Nhom_Y_hoc_Tai_Tao_resize

Nhóm Y học tái tạo (năm 2013). Từ trái sang: Bùi Nguyễn Tú Anh, Lâm Thái Thành, Phạm Minh Vương, Nguyễn Hải Nam, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Đặng Thị Tùng Loan, Phan Kim Ngọc (Trưởng nhóm), Phạm Lê Bửu Trúc, Trương Hải Nhung, Lê Thị Mỹ Phước, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thái Quỳnh Anh, Trương Thị Hoàng Mai, Trịnh Ngọc Lê Vân, Lê Minh Dũng, Phạm Văn Phúc

I. THÀNH VIÊN NHÓM

Trưởng nhóm

ThS.GVC. PHAN KIM NGỌC

Email: pkngoc@hcmus.edu.vn

Điện thoại: 0908133709

Lí lịch khoa học

27_thayngoc
Thành viên nhóm:

TS.GV. Phạm Văn Phúc

Lí lịch khoa học

phuc

ThS. NCS. Phạm Lê Bửu Trúc

Lí lịch khoa học

CTruc

ThS.NCS. Trương Hải Nhung

Lí lịch khoa học

THNhung

ThS.NCS. Vũ Bích Ngọc

Lí lịch khoa học

30_bichngoc

ThS. Đặng Thị Tùng Loan

Lí lịch khoa học

dttloan_tb

ThS.NCS. Trần Hồng Diễm

(đang học Tiến sĩ tại Nhật Bản)


Lí lịch khoa học

34_hongdiem

ThS. NCS. Trần Thị Như Mai

(đang học Tiến sĩ tại Nhật Bản)

Lí lịch khoa học

TTNMai_1

ThS.NCS. Mai Thị Trang

(đang học Tiến sĩ tại Pháp)

Lí lịch khoa học

13_maithitrang

ThS. NCS. Dương Thanh Thuỷ

(đang học Tiến sĩ tại Đức)

Lí lịch khoa học

41_thanhthuy

ThS.NCS. Dương Thị Thư

(đang học Tiến sĩ tại Mĩ)

Lí lịch khoa học

thu

HVCH. Nguyễn Thanh Tâm

Lí lịch khoa học

12

ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Anh

15_quynhanh

NCS. Nguyễn Gia Khuê

(đang học Tiến sĩ tại Mĩ)


Lí lịch khoa học

Khue

HVCH. Trịnh Ngọc Lê Vân


Lí lịch khoa học

TNLVan

NCS. Đinh Thị Hồng Nhung

(đang học Tiến sĩ tại Hàn Quốc)


Lí lịch khoa học

DTHNhung_1

HVCH. Phí Thị Lan


Lí lịch khoa học

c_lan

HVCH. Nguyễn Thị Mỹ Phước

Lí lịch khoa học

MPhuoc

HVCH. Lâm Thái Thành


Lí lịch khoa học

TThanh

HVCH. Nguyễn Thuỳ Linh


Lí lịch khoa học

DSCF4416

Cử nhân. Phạm Minh Vương


Lí lịch khoa học

MVuong

Cử nhân. Bùi Nguyễn Tú Anh


Lí lịch khoa học

Tu_Anh

Cử nhân. Lê Minh Dũng

Lí lịch khoa học

MDung

Cử nhân. Trương Thị Hoàng Mai

Lí lịch khoa học

hoang_mai

HVCH. Trương Châu Nhật

 

II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hướng nghiên cứu của nhóm:

– Sinh học tế bào gốc

– Liệu pháp tế bào gốc

– Công nghệ mô

 

III. CÁC ĐỀ TÀI ĐANG TRIỂN KHAI

1. Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh đái tháo đường type 1 và 2 bằng liệu pháp tế bào gốc

– Chủ nhiệm đề tài: ThS. GVC. Phan Kim Ngọc

– Cấp quản lí: Đề tài cấp Nhà nước

– Năm: 2012-2015

2. Nghiên cứu điều trị bệnh hoại tử chỏm xương đùi bằng liệu pháp tế bào gốc

– Chủ nhiệm đề tài: TS.BV. Phạm Văn Phúc; TS.BS. Bùi Hồng Thiên Khanh

– Cấp quản lí: Đề tài TĐ ĐHQG, đề tài loại B

– Năm 2013-2015

3. Nghiên cứu điều trị bệnh xơ gan bằng liệu pháp tế bào gốc

– Chủ nhiệm đề tài: ThS.NCS. Trương Hải Nhung

– Cấp quản lí: Đề tài TĐ ĐHQG, đề tài loại C

– Năm 2011-2013

4. Nghiên cứu điều trị bệnh suy tim bằng liệu pháp tế bào gốc

– Chủ nhiệm đề tài: ThS.NCS. Phạm Lê Bửu Trúc

– Cấp quản lí: Đề tài TĐ ĐHQG, đề tài loại C

– Năm 2011-2013

 

IV. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

  • 1. Phuc PV, Nhung TH, Loan DT, Chung DC, Ngoc PK. Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47:54-63.
  • 2. Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing cells. Hum Cell. (2011) 24(2):86-95.
  • 3. Phuc Pham Van (2011). Stem Cell Therapy for Islet Regeneration, Stem Cells in Clinic and Research, Ali Gholamrezanezhad (Ed.), ISBN: 978-953-307-797-0, InTech.
  • 4. Pham Van Phuc and Phan Kim Ngoc (2012). Improving the efficacy of diabetes mellitus treatment by combining cell replacement therapy with immune correction, Stem cells and Cancer Stem Cells, Vol 4, Hayat, M.A. (Ed.), ISBN 978-94-007-2827-1, Springer.
  • 5. Phuc Pham Van, Khanh Bui-Hong-Thien, Dat Ngo-Quoc, Lam Khuat-Tan, and Ngoc Phan-Kim (2013). Transplantation of non-expanded adipose stromal vascular fraction and platelet rich plasma for articular cartilage injury treatment in mice model. Journal of Medical Engineering, 2013, 832396.
  • 6. Phuc V Pham, Khanh HT Bui, Dat Q Ngo, Ngoc B Vu, Nhung H Truong, Nhan LC Phan, Dung M Le, Triet D Duong, Thanh D Nguyen, Vien T Le and Ngoc K Phan (2013). Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage. Stem Cell Research & Therapy. MS : 1221358047995202.
  • 7. Phuc Van Pham, Khanh Hong Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Ngoc Bich Vu, Ngoc Kim Phan (2013). Expanded adipose tissue-derived stem cells for articular cartilage injury treatment: a safety and efficacy evaluation. IN: Regenerative medicine using redundant abdominal fat and menstrual blood. Niranjan Bhattacharya, Phillip Stubblefield (eds.), Springer Verlag (In press – expected publication date: September 2013).
  • 8. Phuc Van Pham, Loan Thi-Tung Dang, Nhung Hai Truong, Ngoc Kim Phan (2012). Can activated platelet rich plasma combined with adipose-derived stem cells be used to treat skin wrinkle? A mechanism study. Medical Advancement in Aging and Regenerative Technologies: Clinical Tools and Applications; Edited by Andriani Daskalaki. IGI Global Publisher. DOI: 10.4018/978-1-4666-2506-8, ISBN13: 9781466625068.
  • 9. Phuc V Pham, Khanh HT Bui, Dat Q Ngo, Ngoc B Vu, Nhung H Truong, Nhan LC Phan, Dung M Le, Triet D Duong, Thanh D Nguyen, Vien T Le and Ngoc K Phan (2013). Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage. Stem Cell Research & Therapy. 2013, 4:91