[Thông báo] Tuyển SV/HVCH/NCS/TNV đợt 1/2020

0
1987

PTN Tế Bào Gốc trân trọng thông báo tuyển chọn SV/HVCH/NCS/TNV đợt 1/2020 tham gia vào các đề tài dự án do PTN chủ trì từ năm 2020.

1. Đối tuợng tuyển chọn:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, tình nguyện viên thuộc các chuyên ngành Sinh lý động vật, CNSH Y dược, Y Dược và các ngành có liên quan.

2. Điều kiện tuyển chọn

Sinh viên tham gia tuyển chọn không được nợ quá 3 tín chỉ.

Đảm bảo thời gian học tập và nghiên cứu tại PTN

3. Quyền lợi

Được tạo điều kiện học tập, tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài tốt nghiệp

Được PTN chi trả toàn bộ kinh phí cho nghiên cứu

4. Hồ sơ

Đơn xin ứng tuyển

Bảng điểm, bản sao bằng tốt nghiệp

Hình thẻ (JPG)

Gởi hồ sơ về lmthuan@hcmus.edu.vn

5. Thời gian xét tuyển

Nhận hồ sơ đến hết ngày 26/06/2020

Phỏng vấn 01-09/07/2020

Thông báo kết quả 31/07/2020

6. Số lượng tuyển chọn

Sinh viên: 11

Học viên cao học: 05

Nghiên cứu sinh: 01

Thông tin chi tiết ứng cử viên vui lòng tham khảo dưới đây.

Trân trọng!

Tuyển-sinh-viên-05.2020