Thông báo trúng tuyển sinh viên đợt 1 năm 2020-2021

0
1002

Phòng thí nghiệm NC&UD Tế Bào Gốc trân trọng thông báo danh sách sinh viên/học viên trúng tuyển đợt 1, năm học 2020-2021.

Danh sách trong tệp đính kèm

PTN sẽ thông báo chi tiết cho các bạn trúng tuyển qua email.
Xin chúc mừng!

CamScanner-08-11-2020-15.52.08