THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2009-2010

0
1517

PTN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Tp. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 8 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng nhân sự


Căn cứ kế họach tuyển dụng cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Tp.HCM trong năm 2009-2010, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc sẽ tuyển dụng nhân sự theo kế họach sau đây:


I. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

Tất cả các đối tượng có nguyện vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tế bào gốc và hỗ trợ sinh sản.


2. Trình độ chuyên môn

Tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển phải có trình độ chuyên môn tối thiểu là Cử nhân/Kĩ sư Sinh học hay Công nghệ Sinh học.

– Về Cử nhân Sinh học: cử nhân Sinh lí học động vật, Di truyền

– Về Cử nhân Công nghệ Sinh học: cử nhân Công nghệ sinh học y dược

– Về Thạc sĩ: chuyên ngành: Sinh lí học người – động vật, Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học động vật

– Về Tiến sĩ: chuyên ngành: Sinh lí học động vật, Sinh lí học người, Di truyền học, Miễn dịch.


3. Trình độ ngoại ngữ

– Tiếng Anh: có chứng chỉ TOEFL ITP 550 (nội bộ), TOEFL iBT 80 điểm hoặc IELTS 5.5 điểm trở lên.

– Tiếng Pháp: có chứng chỉ TCF niveau 2 trở lên

4. Đề xuất dự án/đề tài

Tất cả các ứng viên tham gia phải nộp 1 bảng đề xuất dự án/đề tài hay ý tưởng về việc phát triển hướng nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc cho PTN.


5. Phỏng vấn trực tiếp

Tất cả các ứng viên có đầy đủ bộ hồ sơ sẽ được phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.


II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển

Ứng viên tham gia xét tuyển cần phải nộp đầy đủ hồ sơ với các giấy tờ, văn bằng sau:

– Bảng photo Bảng điểm của 4 năm học

– Bảng photo Bằng tốt nghiệp (nếu chưa kịp cấp bằng: giấy chứng nhận tốt nghiệp)

– Bảng photo Giấy chứng nhận Trình độ Ngoại ngữ

– Bài đề xuất dự án/đề tài hay ý tưởng về việc phát triển hướng nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc cho PTN. Bài viết đánh máy rõ ràng, sạch, tối đa 5 trang A4.


2. Thời gian xét tuyển

PTN sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo này đến 16h30 ngày 20/08/2009.

Nơi nhận Hồ sơ: nộp trực tiếp cho Cô Đặng Thị Tùng Loan tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.


3. Phỏng vấn

Tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời tham dự phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN (người phỏng vấn: Thầy Phạm Văn Phúc)

Thời gian phỏng vấn dự kiến: ngày 23/08/2009. (chủ nhật); tại PTN TBG


4. Công bố kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên qua điện thoại và thông báo trên website: www.vinastemcelllab.com.

Ngày công bố: 29/9/2009

Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển không được trả lại sau khi tham gia xét tuyển; PTN chỉ thông báo kết quả trúng tuyển cho ứng viên trúng tuyển.


TM. Ban Lãnh đạo PTN

Trưởng phòng

(đã kí)

Phan Kim Ngọc