Thông báo tập huấn sinh viên

0
958

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số: 3108-15/TBG

V/v Tập huấn SV/HVCH/NCS tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Phòng thí nghiệm NC&UD Tế bào gốc yêu cầu các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) tham gia chương trình tập huấn theo nội dung bên dưới từ ngày 3/9-4/9/2015 tại PTN TBG, tòa nhà B2-3, trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

NỘI DUNG

THỜI GIAN

 

8:30-11:30, Thứ 6, 3/09/2015

 

Welcome SV 2014-2015

Thẻ SV, Blouse, tủ cá nhân

Giới thiệu tổng quan Lab. Quy chế sinh viên, ra vào PTN

8h30-9h00

 

9h00-11h30

12:30-16:30, Thứ 6, 3/09/2015

 

Pha, chuẩn bị hóa chất cơ bản

Sử dụng pH ký, cân phân tích, máy khuấy.

 

Chuẩn bị dụng cụ vô trùng, xử lý dụng cụ sau thao tác, sử dụng các loại dụng cụ đặc biệt (KHV truyền thẳng, đảo ngược)

12h30-14h30: Nhóm 1; 14h30-16h30: Nhóm 2

 

12h30-14h30: Nhóm 2; 14h30-16h30: Nhóm 1

08:00-12:00, Thứ 7, 4/09/2015

 

Sử dụng tủ nuôi cấy, tủ thao tác ATSH, tủ ủ ấm, máy ly tâm

 

 

Chăm sóc động vật thí nghiệm và Thao tác trên chuột

8h00-10h00: Nhóm 1; 10h00-12h00: Nhóm 2

 

8h00-10h00: Nhóm 2; 10h00-12h00: Nhóm 1

 

13:00-16:30, Thứ 7, 4/09/2015

 

Hướng dẫn viết Labnote, sử dụng Endnote. Hướng dẫn trích dẫn TLTK, khai thác thư viện

 

Giải đáp thắc mắc

Phân về nhóm nghiên cứu

Phân lịch vệ sinh lab, trực thường trực

Bầu lớp trưởng, lớp phó

13h00-15h30

 

 

15h30-16h30

 

 

–       Thời gian tiếp nhận và tìm độ tương thích giữa SV/HVCH với nhóm nghiên cứu từ 06/09-30/09/2015

–       Từ 01-03/10/2015, thông báo Danh sách SV/HVCH chính thức tham gia nhóm nghiên cứu

–       Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

 

 

DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN TẬP HUẤN

NHÓM 1

NHÓM 2

1

Huỳnh Khánh Linh

1218186

1

Anita Yen Nhi Nguyen

Internship

2

Nguyễn Hoàng Minh

1218220

2

Đặng Đoàn Phương Nghi

BTBTIU12114

3

Trần Hồng Vân

1363008

3

Huỳnh Trọng Kha

1215150

4

Nguyễn Võ Đại Nhân

Đại học Văn Lang

4

Nguyễn Thị Kim Yến

1318487

5

Bùi Thị Thành Trang

1415502

5

Lê Phạm Tiến Triều

1418357

6

Nguyễn Ngọc Thảo Lam

BTBTIU12063

6

Phạm Thị Thanh Ngân

Đại học Văn Lang

7

Trần Thị Ánh Nguyệt

1215233

7

Nguyễn Xuân Quý

1318316

8

Đặng Thị Huyền Trang

1215386

8

Trần Đỗ Thành Cường

HVCH

9

Nguyễn Thị Tuyết

1218441

9

Trần Vũ Hữu Đức

D11-034

10

Trần Văn Luân

1418139

 

 

TM. Lãnh đạo PTN

Phó Trưởng PTN Tế bào gốc

 

Phạm Văn Phúc