THÔNG BÁO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018

0
2411

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VIỆN TẾ BÀO GỐC

Số:….

V/v Kết quả tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm học 2017-2018 trong đợt tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu/thực hiện khoá luận, luận văn, luận án tại Viện như sau:

 

STT Họ và tên Trường SV năm Nhóm nghiên cứu
1 Lý Ngọc Cang ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 3 Tái tạo Tim mạch
2 Lê Hưng Phát ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 2 Tái tạo Cơ xương khớp
3 Nguyễn Thị Nguyệt Minh ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
4 Nguyễn Ngọc Hoàng Vân ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM 4
5 Phan Thị Thanh Chi ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM Học viên cao học
6 Đinh Thị Thùy Dương ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4 Sàng lọc hợp chất có hoạt tính sinh học
7 Lê Hữu Bảo ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
8 Ngô Thị Phương Trinh ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 3
9 Huỳnh Thị Mỹ Xuân ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 3 Tái tạo Gan-mật -tiêu hóa
10 Huỳnh Thị Ngọc Sương ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 3
11 Nguyễn Thị Nghĩa ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM 4 Y sinh học sinh sản
12 Trần Thái Ngọc ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
13 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
14 Đoàn Nguyễn Phúc Nguyên ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
15 Trịnh Hoàng Phúc ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 4
16 Võ Ngọc Băng Tuyền ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM 3

Danh sách gồm có 16 người.

Các ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận các thông báo tiếp theo để hoàn tất thủ tục tham gia học tập và nghiên cứu tại Viện trong thời gian tới. Mọi thắc mắc, xin liên hệ cô Đào Thị Thanh Thủy (dttthuy@hcmus.edu.vn).

                        T.M Lãnh đạo Viện Tế bào gốc

                              Viện Trưởng

                             (đã kí)

                         PGS.TS. Phạm Văn Phúc