Thông báo phỏng vấn sinh viên/học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

0
1476

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/TBG                                                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7  năm 2014

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và
nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu
khoa học tại PTN

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên/học viên (Danh sách đính kèm) đã vượt qua vòng xét chọn hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:

– Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 27/07/2014 (Tại PTN TBG)

– Thông báo kết quả: ngày 02/08/2014 (Tại bảng thông báo PTN và trên website PTN)

– Tham gia vào PTN: ngày 05/08/2014

STT

Họ tên

MSSV

Thời gian

STT

Họ tên

MSSV

Thời gian

1

Huỳnh Mạnh Cầm

1115050

8:00

27

Nguyễn Thị Lan Hương

1118181

13:10

2

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

1367034

8:10

28

Trần Hồng Vân

1363022

13:20

3

Vũ Minh Hùng

1118172

8:20

29

Lê Thị Thùy Mân

1115326

13:30

4

Trịnh Thị Nam Giang

1118096

8:30

30

Trần Nữ Kim Duyên

1118071

13:40

5

Nguyễn Ngọc Anh Quốc

1318311

8:40

31

Nguyễn Anh Tú

1118527

13:50

6

Phạm Thị Ngọc Trâm

1118496

8:50

32

Trương Ái Dung

1118066

14:00

7

Phan Thị Minh Phương

1118355

9:00

33

Trịnh Thị Thu Thảo

1118431

14:10

8

Nguyễn Thanh Trúc

1118514

9:10

34

Hồ Thị Minh Trúc

1118512

14:20

9

Nguyễn Thị Quỳnh Như

11126061

9:20

35

Võ Trần Ngọc Trinh

1118501

14:30

10

La Quốc Quân

1115782

9:30

36

Từ Tiểu My

1118262

14:40

11

Nguyễn Phi Hoàng

1118140

9:40

37

Trần Thị Tuyết Trinh

1118500

14:50

12

Huỳnh Lê Kim Giang

1118091

9:50

38

Trần Thị Hồng Nhung

1015789

15:00

13

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

1367034

10:00

39

Nguyễn Trịnh Thiên Kim

1318174

15:10

14

Trần Thị Mỹ Thuận

1115569

10:10

40

Trương Thị Bích Ngọc

1118292

15:20

15

Nguyễn Lâm Tuyền

1115689

10:20

41

Trần Di Minh Đức

1218495

15:30

16

Trần Thanh Phước

1115445

10:30

42

Nguyễn Hoàng Thiên Phúc

1218282

15:40

17

Huỳnh Trọng Kha

1215150

10:40

43

Nguyễn Đặng Bích Trâm

BTBTIU11042

15:50

18

Trần Thị Huyền

1118159

10:50

44

Trần Lâm Cẩm Tú

1218449

16:00

19

Phan Thị Ngọc Lan

1118212

11:00

45

Lê Thị Vĩ Tuyết

1115685

16:10

20

Nguyễn Lâm Hồng Kiều Vân

1215653

11:10

46

Lê Minh Xuân

1215662

16:20

21

Nguyễn Hoàng Minh

1218220

11:20

47

Đỗ Nguyễn Phương Thảo

1118414

16:30

22

Phan Hồng Ngọc

1118289

11:30

48

Huỳnh Khánh Linh

1218186

16:40

23

Trương Thị Thu

1118452

12:30

49

Ông Bỉnh Nguyên

1363009

16:50

24

Lê Thị Ngân Hà

1115755

12:40

50

Nguyễn Thị Ngọc Linh

1363008

17:00

25

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

1118469

12:50

51

Dương Thanh Ngọc Quyên

1118368

17:10

26

Nguyễn Ngọc Cường

1115745

13:00

52

Hồ Mỹ Trang

1118479

17:20

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân: plcnhan@hcmus.edu.vn  hoặc Cô Huỳnh Thúy Oanh: 0909088064, email : htoanh@hcmus.edu.vn.

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

Phạm Văn Phúc