Thông báo kế hoạch chuẩn bị Hội nghị khoa học Lần thứ 7 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên

0
427

Để chuẩn bị các bài báo có chất lượng tốt tham gia hội nghị và đăng trong tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ TP.HCM – nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ngành CNSH của Khoa Sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Ban Lãnh đạo PTN Tế bào gốc đề nghị:

Các trưởng nhóm, các trưởng tiểu nhóm lập kế hoạch triển khai hoàn thành các nghiên cứu để kịp tham gia hội nghị:

–        Mỗi trưởng tiểu nhóm tham gia hội nghị ít nhất là 2 bài báo

–        Thời gian dự kiến như sau:

  1. Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt cho Lãnh đạo PTN Tế bào gốc là 15/7/2010
  2. Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn cho PTN là 15/8/2010
  3. Ngày dự kiến tổ chức hội nghị của trường là 26/11/2010

 

 

Ký tên

Ban Lãnh đạo PTN