CN.Trương Châu Nhật

0
1779

Trương Châu Nhật

Nhóm Nghiên cứu Liệu pháp Tế bào gốc trong điều trị bệnh Tiểu đường

Email: tcnhat@hcmus.edu.vn

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Nhat_Truong

Publication:

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF

1

Ngoc Kim Phan, Thuy Thanh Duong, Truc Le-Buu Pham, Loan Thi-Tung Dang, Anh Nguyen-Tu Bui, Vuong Minh Pham, Nhat Chau Truong, Phuc Van Pham, Preliminary evaluation of intravenous infusion and intrapancreatic injection of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells for the treatment of diabetic mice. Biomedical Research and Therapy, 2014. 1(3): p. 1-8.

 

2198-4093

 

2

Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Nhan Lu-Chinh Phan, Dung Minh Le, Nhat Chau Truong, Nhung Hai Truong, Khanh Hong-Thien Bui, Ngoc Kim Phan, Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose-derived stem cells. Biomedical Research and Therapy, 2014. 1(4): p. 9.

 

2198-4093

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Ghi chú

1

Nguyễn Gia Khuê, Phạm Minh Vương, Bùi Nguyễn Tú Anh, Trương Châu Nhật, Nguyễn Vương Tường Vy, Đoàn Ngọc Trung, Lê Thị Bích Phượng, Phan Lữ Chính Nhân, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Biệt hóa tế bào gốc mô mỡ thành tế bào tiết insulin và đánh giá khả năng điều tiết insulin của tế bào biệt hóa. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 2013. 17(1)

 

1859-2376

 

2

 

 

 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú

1

Vuong Minh Pham, Nhat Chau Truong, Loan Thi-Tung Dang, Phuc Van Pham, Assessment of the effects of long-term in vitro culture on the number of chromosomes, immune-phenotype and expression of genes related to tumorgenesis of human adipose-derived stem cells, The 2nd Gene and Immunotherapy Conference in Vietnam, 25-26/9/2015

2

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú

1

Trương Châu Nhật, Phạm Minh Vương, Phan Kim Ngọc, Xây dựng quy trình lập nhiễm sắc thể đồ và đánh giá sự ổn định về số lượng nhiễm sắc thể của tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ người trong nuôi cấy thời gian dài, Hội nghị Khoa học lần thứ 9 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 21/11/2014 (the 9th scientific conference, University of Sciences, 21/11/2014)

2