CN. Nguyễn Minh Hoàng

0
1568

LÝ LỊCH KHOA HỌC

21_minhhoang

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN MINH HOÀNG

2. Ngày sinh: 15-08-1987

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Sinh

Bộ môn:

Phòng thí nghiệm: Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Chức vụ: Nghiên cứu viên

5. Học vị: Cử nhân                                 năm đạt: 2009

6. Học hàm:                             năm phong:

7. Liên lạc:

TT

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

8/7 Tổ 20 kp6 p.Tam Hiệp, BH-ĐN

2

Điện thoại/ fax

0838397719

0987723569

3

Email

nmhoang@hcmuns.edu.vn

hoangminh1508@gmail.com

4

Website

www.vinastemcelllab.com

 

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Anh

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 2010 đến nay

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng  Tế bào gốc

Nghiên cứu viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2005-2009

Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

Sinh lý động vật

Nghiên cứu thiết lập quy trình nuôi sơ cấp tế bào tuyến tiêu hoá của trai nước ngọt

Thạc sỹ

2010-2013

Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

Sinh lý động vật

Khảo sát khả năng kích thích tế bào gốc ung thư vú của tế bào gốc thu từ mô mỡ

  1. 11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:

–   Lĩnh vực: CNSH

–   Chuyên ngành: Sinh lý động vật

–   Chuyên môn: Công nghệ tế bào, tế bào gốc

11.2 Hướng nghiên cứu:

  1. Ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào gốc trong điều trị các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư vú.

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  1. 1. Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu nuôi cấy và cảm ứng tiết tinh thể xà cừ của các tế bào biểu mô vỏ của trai nước ngọt

Tp.HCM

12 tháng

80

Tham gia

2010

Tốt

2

Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch trong điều trị bệnh ung thư vú

Độc lập

Cấp NN

36 tháng

3.640

Tham gia

2013

 

3

Xây dựng phần mềm phân tích hình ảnh và video tế bào động vật

Trọng Điểm

ĐHQG

Tp.HCM

24 tháng

400

Tham gia

2012

 

  1. 2. Quá trình giảng dạy (Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT

Tên SV, HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Thử nghiệm tạo khối mô trên mô hình chuột bằng cách ghép tế bào gốc trung mô từ mô mỡ lên giá thể

2010

Đại học

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24 breast cancer cells. OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7.

 

1178-6930

1.26

2

Pham Van Phuc, Pham Quoc Viet, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam and Phan Kim Ngoc (2011). Research on in vitro culture and inducing nacre crystal formation of freshwater pearl mussel mantle epithelial cell Sinohyriopsis cumingii. International Journal of Fisheries and Aquaculture 3(6):104- 112.

 

2006-9839

 

3

Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thanh Duong, Tam Thanh Nguyen, Nhung Hai Truong, Nhan Lu Chinh Phan, Tue Gia Vuong, Viet Quoc Pham, Hoang Minh Nguyen, Kha The Nguyen, Nhung Thi Nguyen, Khue Gia Nguyen, Lam Khat Tan, Dong Van Le, Kiet Dinh Truong, Ngoc Kim Phan. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:1-8.

 

1178-6930

1.26

4

Chung C Doan, Nhung H Truong, Ngoc B Vu, Tam T Nguyen, Hoang M Nguyen, Khue G Nguyen, Si M Do, Ngoc K Phan, Phuc V Pham (2012). Isolation, culture and cryopreservation of human bone marrow derived mesenchymal stem cells. International journal of plant, animal and enviromental sciences. 2012, 2(2):83-90.

 

2231-4490

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2012), Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư gan để tách tế bào khối u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Tạp chí sinh lý học Việt Nam (Vietnam Joural of physiology), 16(3): 35-42

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú

 

 

 

 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú

1

Phạm Văn Phúc, Nguyn Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Phan Kim Ngọc, Nghiên cu thiết lp quy trình nuôi cy tế bào biu mô trai nước ngt (Establishing procedure to primary culture mantle epithelial cells of freswater pearl mussels), Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam 2009 (Nationnal Biotechnology Conference in Southern Vietnam 2009) – Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM (Ho Chi Minh City Department of Science & Technology) – 23-24/10/2009

2

Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Nghiên cu bo qun khi u ung thư gan đ tách tế bào khi u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Hội nghị khoa học sinh lý học toàn quốc lần thứ IX, Huế 12/2012 (The 9th Vietnam Scientific conference of physiology)

3

Vũ Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Vương Gia Tuệ, Đoàn Chính Chung, Nguyn Minh Hoàng, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Kết qu điu tr thc nghim chi chut thiếu máu cc b bng ghép tế bào đơn nhân máu dây rn người (Experimental treatment results of ischemic hindlimb mouse by transplanted human umbilical cord bood delived mononuclear cells), Hội nghị Khoa học lần thứ 7 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 26/11/2010 (the 7th scientific conference, University of Sciences, 26/11/2011)

4

Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Bích Ngọc, Phạm Quốc Việt, Nguyn Minh Hoàng, Đoàn Chính Chung, Vương Gia Tuệ, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc,  Phân lp tế bào tin thân ni mô máu dây rn người (Isolation of human umbilical cord blood derived endothelial progenitor cells), Hội nghị Khoa học lần thứ 7 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 26/11/2010 (the 7th scientific conference, University of Sciences, 26/11/2011)

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

2. Bằng phát minh, sáng chế

TT

Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT

Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

 

 

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

 

 

 

 

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

 

 

 

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT

Thời gian

Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

 

 

 

 

 

Ngày 04  tháng 06 năm 2013

Người khai

Nguyễn Minh Hoàng