Tuần 23/9/2013 đến 29/9/2013

0
1486

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

23/9

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab-SCL

Toàn thể thành viên PTN

13h-15h

Họp nhóm Gan

Thư viện

Nhóm Gan

15h30-17h30

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm Thần kinh

17h-19h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Phòng sinh viên

Lâm Thị Mỹ Hậu

Thứ 3

24/9

8h-9h

Họp nhóm Tim mạch 2

Thư viện

Nhóm Tim mạch 2

Rà soát bài báo cáo tại HN CNSH Toàn quốc

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc,

9h-10h

Họp nhóm Tim mạch

Thư viện

Phạm Văn Phúc, Nhóm Tim mạch

10h-11h30

Họp nhóm ung thư (toàn bộ)

Phạm Văn Phúc, toàn bộ nhóm ung thư

Thứ 4

25/9

8h-10h

Họp chỉnh sửa Đề cương thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, học viên khóa 22

9h-10h

Họp nhóm HTSS (Mỹ Hậu)

Thư viện

Nhóm HTSS (Mỹ Hậu)

10h-11h30

Họp nhóm Sinh sản

Thư viện

Phạm Văn Phúc, Mỹ Hậu, Thúy Oanh, Đoan Trang, Thanh Long

12h30-17h30

Họp với Geneworld

Geneworld

Phạm Văn Phúc

17h-19h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Phòng sinh viên

Lâm Thị Mỹ Hậu

Thứ 5

26/9

7h-11h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Phòng sinh viên

Lâm Thị Mỹ Hậu

8h-9h30

Họp nhóm website

Thư viện

Phạm Văn Phúc

17h-19h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Phòng sinh viên

Lâm Thị Mỹ Hậu

Thứ 6

27/9

8h-11h

Họp nhóm Tiểu đường 2

Thư viện

`Nhóm tiểu đường 2

14h-17h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

Thứ 7

28/9

8h-9h30

 

Chỉnh sửa báo cáo đề cương tiến sĩ

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, Tùng Loan, Trường Sinh

9h30-11h

Gặp gỡ sinh viên vào PTN

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

13h-17h

Họp nhóm UTV2

Thư viện

Nhóm UTV2

15h-17h

Họp với thầy Thái

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, thầy Thái

7h-11h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Phòng sinh viên

Lâm Thị Mỹ Hậu

Chủ nhật

29/9

7h-11h

Thực tập SHĐV-IVF

Open lab

Lâm Thị Mỹ Hậu

Chính Nhân, Thanh Bình, Bích Ngọc Phương Dung đi báo cáo hội nghị CNSH toàn quốc ở Hà Nội ngày 26/9 đến 28/9