Tạp chí Sinh Lý học

0
1113

Giới thiệu Tạp chí Sinh Lý học Việt Nam

TC_SLH

 

Tên tiếng Việt: Tạp chí Sinh lý học Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Physiology

ISSN: 1859-2376
Tính điểm công trình: 0-1,0

Tạp chí Sinh lý học Việt Nam công bố và giới thiệu các bài tổng quan, các công trình nghiên cứu, thông báo khoa hoa thuộc Sinh lý học trên người và động vật trong  và ngoài nước. Nội dung công bố chưa gửi và đăng ở bất kì Tạp chí nào khác. Tạp chí SLH-VN với tiền thân là Nội san Sinh lý học Việt Nam đã 38 năm hình thành và phát triển, đến nay, Tạp chí SLH-VN đã trở thành nơi đáng tin cậy để công bố các kết quả nghiên cứu khoa học Sinh lý học cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

Quá trình hình thành và phát triển của Tạp chí

Năm

Sự kiện

1974-1984

Nội san Sinh lý học

do Tổng hội Y – Dược xuất bản

1994-1997

Tạp chí Sinh lý học

được Tổng hội Y – Dược học Việt Nam cho phép xuất bản và lưu hành nội bộ

1997-2000

Tạp chí Sinh lý học

được giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Văn hoá – Thông tin cho phép xuất bản được lưu hành trong cả nước và Quốc tế

2000-nay

Tạp chí Sinh lý học

Hoàn thiện nội dung, hình thức

 

Ban Biên Tập:

Tổng biên tập: GS. TS. Đỗ Công Huỳnh

Phó tổng biên tập:

  • GS. TS. Phạm Thị Minh Đức
  • PGS. TS. Trần Hải Anh

Thành viên Hội đồng biên tập:

PGS. TS. Trần Hải Anh

PGS. TS Tạ Tuyết Bình

GS. TS. Phạm Thị Minh Đức

TS. Hoàng Khánh Hằng

GS. TS. Đỗ Công Huỳnh

PGS. TS. Nguyễn Đoàn Hương

PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn

PGS. TS. Lê Thu Liên

PGS. TS. Nguyễn Tùng Linh

PGS. TS. Nguyễn Bạch Ngọc

PGS. TS. Vũ Đăng Nguyên

GS. TS. Lê Quý Phượng

PGS. TS. Lê Văn Sơn

Ban thư ký:

TS. Phạm Văn Phúc

TS. Vũ Minh Phương

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

Tạp chí Sinh lý học Việt Nam là tạp chí chuyên ngành Sinh lý học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan, thông báo khoa học thuộc chuyên ngành Sinh lý học và các chuyên ngành có liên quan với Sinh lý học Người và Động vật.

1. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.

– Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa được đăng ở bất kỳ Tạp chí quốc gia nào.

– Các thuật ngữ thống nhất theo tự điển Bách khoa Việt Nam.

– Bài gửi đăng phải đánh máy (hoặc chế bản) bằng tiếng Việt rõ ràng (cỡ chữ 12, nên dùng Unicode), không gạch, tẩy xóa, cách dòng, lề để rộng. Mỗi bài không dài quá 6 trang khổ giấy A4 (kể cả bảng, biểu, hình, tài liệu tham khảo). Các chữ viết tắt phải được chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt đó.

– Trình tự các mục trong bài:

+ Tên bài báo.

+ Họ và tên tác giả, địa chỉ cơ quan, nơi thực hiện công trình (không ghi học hàm, học vị, chức danh).

+ Nội dung gồm:

. Tóm tắt (gồm cả từ khóa)

. Đặt vấn đề (bao gồm cả mục đích nghiên cứu của đề tài).

. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

. Kết quả nghiên cứu.

. Bàn luận (bàn luận có thể viết chung với kết quả nghiên cứu).

. Kết luận.

. Tài liệu tham khảo.

. Summary (tiếng Anh, từ khóa tiếng Anh).

Các hình, ảnh, bảng, biểu phải có chú thích rõ, có đánh số và ghi vào phần nào của bài. Tổng số hình, ảnh, bảng, biểu… chiếm khối lượng không quá 1/3 tổng số trang của bài báo.

+ Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu) được xếp theo thứ tự vần chữ cái A, B, C…, tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

. Nếu tài liệu là tạp chí thì ghi tên tác giả, năm xuất bản, tên bài, tên Tạp chí, Tập, Số, trang (đầu và cuối). Trường hợp bài báo có trên 3 tác giả thì ghi họ, tên 3 tác giả đầu, sau đó viết “và cs” hoặc “et al.” nếu là tác giả nước ngoài.

. Nếu là sách chuyên khảo thì ghi tên tác giả, năm xuất bản, Nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang tham khảo.

. Nếu tài liệu không thuộc hệ chữ Latinh thì phiên âm tên tác giả (theo tiếng Latinh) và dịch toàn bộ phần còn lại ra tiếng Việt, sau đó mở ngoặc ghi chú tiếng của tài liệu đó, ví dụ, (tiếng Nga).

+ Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 200 từ). Phần tóm tắt bằng tiếng Việt đặt ở phần đầu bài báo (ngay sau tên bài báo và tên tác giả), phần tóm tắt tiếng Anh đặt ở cuối bài báo, sau tài liệu tham khảo.

+ Khi gửi bài cần ghi rõ địa chỉ của tác giả, số điện thoại, số fax, e- mail.

– Bài không đăng được, không trả lại bản thảo.

Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được nhận đăng tối đa là 2 bài trong một số.

Lệ phí đăng công trình nghiên cứu là 200.000 đồng/bài (đối với hội viên Hội sinh lý học) và 300.000 đồng/bài (đối với người không phải là hội viên).

2. Đối với các bài tổng quan, thông báo khoa học và bài dịch.

– Đối với các bài Tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan được ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành (ghi ở cuối trang đầu của bài Tổng quan). Bài Tổng quan cũng được đánh máy (hoặc chế bản) trên giấy khổ A4, không dài quá 7 trang, kể cả hình ảnh, bảng, biểu và tài liệu tham khảo.

– Đối với các bài Thông tin khoa học, các bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn dữ liệu và của các bài thông tin hoặc bài dịch. Đối với bài dịch cần photocopy toàn văn bản bài báo tiếng nước ngoài gửi kèm theo bản dịch.

Nộp bài và đăng kí mua Tạp chí tại khu vực phía Nam, xin liên hệ:

TS. Phạm Văn Phúc
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
Email: pvphuc@hcmuns.edu.vn

*Ghi chú:
Số mới nhất của tạp chí đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2013.
Bấm vào đây để xem mục lục.
Bạn đọc có thể liên hệ mua tại PTN NC&ƯD Tế bào gốc.
Giá bìa: 20.000 Đ