Miễn 100% phí công bố trên Biomedical Research and Therapy nhân kỉ niệm 3 năm thành lập BioMedPress

0
1450

Từ ngày 01.6.2016 đến 30.6.2016, tất cả các bài nộp đăng trên 2 Tạp chí của BioMedPress (BMP) (gồm Biomedical Research and Therapy và Progress in Stem Cell) được miễm 100% phí công bố.

Cách đây 3 năm, vào ngày 01.6.2014, BioMedPress (BMP) được thành lập nhằm xây dựng hệ thống công bố các tạp chí và sách bằng tiếng Anh theo các tiêu chuẩn quốc tế. BioMedPress tiếp nhận quản lí Tạp chí Biomedical Research and Therapy; và sau đó là Tạp chí Progress in Stem Cell.

Sau khi được quản lí bởi BioMedPress (BMP) 18 tháng, tạp chí Biomedical Research and Therapy đã nhanh chóng được lọt vào danh sách Master Journal List của Thomson Reuters vào tháng 11.2015; và sau đó được trích dẫn trong Web of Science (ISI) tháng 12.2015. Tiếp theo thành công này, BioMedPress đang làm việc với PubMed để đưa Tạp chí này vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Sinh học, y sinh học, y học lớn nhất thế giới (PubMed, NLM).

Trong kế hoạch tới, BioMedPress (BMP) tiếp tục đẩy mạnh tạp chí Progress in Stem Cell; và tiếp tục ra đời các tạp chí mới vào năm 2017.

Trước những thành công ban đầu, nhân kỉ niệm 3 năm thành lập; BioMedPress tri ân tất cả các tác giả với ưu đãi miễn phí 100% phí đăng bài (phí đăng bài là 250 USD/bài) cho tất cả các bài báo được nộp và chấp nhận đăng từ ngày 01/06/2016 đến ngày 30/6/2016.

Một lần nữa, BioMedPress (BMP) xin gửi lời tri ân đến các tác giả đã chọn BioMedPress cũng như Biomedical Research and Therapy trong 3 năm qua như là kênh thông tin kết quả nghiên cứu của mình.

TM. BMP

Người sáng lập BMP

TS.Phạm Văn Phúc