LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/01-11/01

0
562

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/01-11/01

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 5

09/01

9h-11h

Họp nhóm Vật liệu

Thư viện

Nhóm Vật liệu

13h-15h30

Họp nhóm ung thư

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, C.Nhân, T.Bình, T.Hạnh

14h-17h

Sinh hoạt chi Đoàn CBT

Thứ 6

10/01

9h-11h

Họp nhóm website

Thư viện

Nhóm website

13h-15h

Họp Duy Bình

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, D.Bình

Thứ 7

11/01

9h-11h

Họp thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, B.Trúc, T.Loan, T.Sinh, H.Nhung, B.Ngọc.