Lịch công tác tuần 13/01-19/01

0
526

Lịch công tác tuần 13/01-19/01

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

13/01

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

13h-15h

Họp đề tài CD44

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, khoa Vật Lý

Thứ 3

14/01

10h-12h

Họp nhóm Vật liệu

Phòng sinh viên

Nhóm Vật liệu

13h-18h

Tiếp đoàn bác sĩ bệnh viện 108

Thư viện

P.V.Phúc

Thứ 4

15/01

8h-11h

Họp nghiên cứu lâm sàng

BV Vạn Hạnh

P.V.Phúc

10h-11h

Tiếp đoàn Hàn Quốc

SCL

T.Sinh

13h-14h

Họp nhóm tiểu đường

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, T.Loan, M.Vương, T.Anh

Thứ 5

16/01

9h-11h

Họp nhóm thần kinh

Thư viện

Nhóm thần kinh

9h-11h

Họp với UCLA

ĐHQG

P.V.Phúc

13h-14h

Họp nhóm website

Thư viện

P.V.Phúc, nhóm website

14h-15h

Họp đề tài thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, HVCH Tuấn Anh

14h-17h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

15h-17h

Họp nhóm ung thư vú

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, C.Nhân, T.Bình, T.Hạnh

Thứ 6

17/01

8h-10h30

Báo cáo thạc sĩ

F204

P.Dung, C.Nhân

Thứ 7

18/01

13h-16h

Họp nhóm mạch máu

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, B.Ngọc, T.Lan, L.Vân

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

04/11

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

13h-15h

Họp đề tài CD44

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, khoa Vật Lý

Thứ 3

05/11

10h-12h

Họp nhóm Vật liệu

Phòng sinh viên

Nhóm Vật liệu

13h-18h

Tiếp đoàn bác sĩ bệnh viện 108

Thư viện

P.V.Phúc

Thứ 4

06/11

8h-11h

Họp nghiên cứu lâm sàng

BV Vạn Hạnh

P.V.Phúc

10h-11h

Tiếp đoàn Hàn Quốc

SCL

T.Sinh

13h-14h

Họp nhóm tiểu đường

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, T.Loan, M.Vương, T.Anh

Thứ 5

07/11

9h-11h

Họp nhóm thần kinh

Thư viện

Nhóm thần kinh

9h-11h

Họp với UCLA

ĐHQG

P.V.Phúc

13h-14h

Họp nhóm website

Thư viện

P.V.Phúc, nhóm website

14h-15h

Họp đề tài thạc sĩ

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, HVCH Tuấn Anh

14h-17h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

15h-17h

Họp nhóm ung thư vú

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, C.Nhân, T.Bình, T.Hạnh

Thứ 6

08/11

8h-10h30

Báo cáo thạc sĩ

F204

P.Dung, C.Nhân

Thứ 7

09/11

13h-16h

Họp nhóm mạch máu

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, B.Ngọc, T.Lan, L.Vân