EPPENDORF CELL CULTURE SEMINARS

0
1366

Thứ hai, 28/02/2018

Sáng ngày 28/2/2018, Viện tế bào gốc phối hợp với Công ty BCE Việt Nam tổ chức seminar giới thiệu về các kỹ thuật trong nuôi cấy tế bào với hai nội dung báo cáo:

1/ Đảm bảo và duy trì môi trường vô trùng trong PTN nuôi cấy tế bào

2/ Hướng dẫn trong quá trình nuôi cấy và duy trì đặc tính tế bào gốc trung mô

Báo cáo về tiến bộ trong nuôi cấy tế bào

Trình bày các seminar là các chuyên gia của hãng Eppendorf đến từ Malaysia. Tham gia Seminar có các cán bộ nghiên cứu của Viện Tế bào gốc, khách mời từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Quốc Tế, Viện sinh học nhiệt đới.

Các chuyên gia đã có những chia sẻ chuyên sâu về các bất lợi thường gặp trong nuôi cấy tế bào, cách thức xử lý, quản lý nhiễm trong suốt quá trình nuôi cấy để đảm bảo duy trì được dòng tế bào sạch.

Đồng thời, các hướng dẫn về các điều kiện nuôi cấy tế bào gốc trung mô (từ mô mỡ, tuỷ xương, máu dây rốn…), tiêu chuẩn để đánh giá dòng TBG trung mô, các phương pháp nhận diện TBG trung mô cũng được chia sẻ cụ thể.

Chuyên gia và khách mời đã có những chia sẻ thiết thực về các kỹ thuật liên quan trong suốt buổi báo cáo.

Chuyên gia của hãng chia sẻ về các điểm mới của dụng cụ nuôi tế bào

Sau buổi báo cáo, các chuyên gia cũng có dịp tham quan cơ sở vật chất của Viện Tế bào gốc và được nghe giới thiệu các hướng nghiên cứu cũng như thành tựu đạt được của Viện. Các chuyên gia đánh giá cao về cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng như các thành tựu mà Viện đạt được, và mong muốn được hợp tác trong thời gian tới.

Các chuyên gia hãng tham quan khu nghiên cứu của Viện Tế bào gốc

VBN