DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

0
1739

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số: 0210-16/TBG

V/v Tuyển chọn sinh viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT Họ tên MSSV Nhóm
1 Nguyễn Đình Vân Khanh 1418117 Cơ – Xương – Khớp
2 Nguyễn Đăng Ngọc Phúc 1318292 Cơ – Xương – Khớp
3 Đặng Minh Thành 1318335 Gan-Mật-Tiêu hóa
4 Võ Hồng Ngọc BTBTIU13120 Gan-Mật-Tiêu hóa
5 Đỗ Minh Nghĩa 1315294 Ung thư sàng lọc
6 Tô Bảo Ngọc 1318249 Ung thư sàng lọc
7 Võ Hồng Phúc 1315380 Ung thư sàng lọc
8 Nguyễn Trung Kiên 1415191 Tim mạch
9 Văn Đức Huy 1418107 Tiểu đường

Các bạn tham dự buổi họp với Lãnh đạo PTN vào lúc 9h00 ngày 28/10/2016 tại Tòa nhà B2-3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

                                                                          TM. Lãnh đạo PTN. TBG

                                                                            Phó Trưởng phòng

                                                                            (đã ký)

                                                                           Phạm Văn Phúc