Cơ hội tham dự Hội nghị Liệu Pháp Gene và Miễn Dịch 2015 Dành cho Sinh viên

0
1589

Ban tổ chức Hội nghị liệu pháp Gen và Miễn dịch xin gửi đến tất cả bạn sinh viên, học viên cao học trong cả nước

Cơ hội tham gia hội nghị miễn phí

Phí tham dự hội nghị dành cho sinh viên, học viên cao học là 25USD. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các bạn Sinh viên, Học viên có cơ Hội tham gia không gian học thuật và giao lưu, học hỏi các thành tựu từ các nhà khoa học đến từ các Trường, Viện, Đơn vị nghiên cứu Uy tính trên thế giới. Ban Tổ Chức Hội Nghị đã chuẩn bị một số chỗ ngồi miễn phí (có giới hạn) cho các bạn sinh viên và học viên mong muốn tham gia và thoả các điều kiện dưới đây:

+ Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học trong cả nước

+ Gửi email đăng ký gửi về Ban Tổ Chức và điền đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:

–        Tiêu đề email (subject): Đăng ký tham gia Hội Nghị Gic 2015

–        Nội dung:

  • Tên – mã số sinh viên (mã số học viên)  (ví dụ: Nguyễn Văn A – 0915273), tên Trường
  • Số điện thoại liên lạc:
    • Nội dung đăng kí ( có thể đăng kí nhiều tiểu ban, nhưng chú ý không trùnng thời gian với nhau) (ví dụ: Nội dung đăng kí:Opening and plenary session A+ session 1 + session 4). Chương trình hội nghị ở cuối thông báo.
    • 1 bài luận (essay) bằng Tiếng Anh, tối thiểu 300 từ nói về suy nghĩ, mong muốn của bạn đối với hội Nghị hoặc session (tiểu ban) mà bạn đăng ký (đây là phần quan trọng nhất để Ban Tổ Chức có cơ sở chọn lựa – nếu đăng ký nhiều tiểu ban, bạn có thể chọn viết về tiểu ban bạn yêu thích nhất)

*Chú ý: – Tất cả các báo cáo đều bằng tiếng Anh.

BTC sẽ chọn những bạn có đủ các yêu cầu trên và có bài luận tốt nhất. Chỉ những cá nhân thoả các điều kiện trên mới nhận được E-mail phản hồi từ ban tổ chức với thẻ và barcode tham gia Hội Nghị.

 

Số lượng chỗ có hạn, xin mời các bạn sinh viên, học viên quan tâm nhanh chóng đăng ký tham dự.

Đăng kí vui lòng gửi về email: gic2015.scl@gmail.com

Hạn chót 23h00 ngày 21/09/2015

Số lượng chỗ ngồi có hạn vì vậy việc đăng ký có thể được kết thúc trước thời hạn khi đã đủ chỗ

Mọi chi tiết về chương trình Hội Nghị xin truy cập tại website: http://www.gic2015.com/

http://www.gic2015.com/index.php/GIC-VN/index/pages/view/TentativeProgram

BTC Hội Nghị

 

Tóm tắt chương trình hội nghị

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 02 ngày 25, 26 tháng 09 năm 2015 tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp HCM), bao gồm các nội dung chính như sau:

Opening and Plenary session A.  8h00-12h00 25/9/2015 (80 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Chair: Prof. David Eisenberg

HHMI Investigator; Professor, Dept. of Biological Chemistry; Dept. of Chem & Biochem;
Director, Center for Global Mentoring, UCLA, US

Co-Chair: Prof. Ken Ichi Arai

President and CEO, SBI Biotech Co., Ltd, Tokyo, Japan; Former Dean of Institute of Medical Science, University of Tokyo; Founding President of The Asia-Pacific International Molecular Biology Network  (A-IMBN), Japan

Tiểu ban 1: “Targeted Therapy and Signal Transduction”. 13h30-15h00 25/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. Mong Hong Lee, PhD. Professor, Department of Molecular and Cellular Oncology, Division of Basic Science Research, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; Executive Editor, Journal of Cancer Science & Therapy; Editor-in-Chief, Cancer Hallmarks, USA

Co-chair: Prof. Yasuhiko Nishioka, PhD., MD. Professor and Chairman, Department of Respiratory Medicine and Rheumatology, Institute of Health Biosciences, University of Tokushima, Japan

Tiểu ban 2: “Stem Cells from the bench to the bed13h30-15h00 25/9/2-15 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. Phan Toan Thang, PhD., MD. National University of Singapore, Singapore

Co-chair: Prof. Wing Ping Deng, PhD Stem Cell Research Center, Taipei Medical University, Taiwan

Tiểu ban 3: Enzymology and Structural Biology of Cancer Proteins 15h50-17h40 25/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. David Eisenberg, PhD. HHMI Investigator; Professor, Dept. of Biological Chemistry;
Dept. of Chem & Biochem; Director, Center for Global Mentoring, UCLA, USA

Co-chair: Prof. Kiyoshi Fukui, PhD. MD. Director and Professor, The Institute for Enzyme Research, Division of Enzyme Pathophysiology, The University of Tokushima, Japan

Tiểu ban 4: Nanotechnology 15h50-17h40 25/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. Le Quoc Minh, PhD. Director of Research, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST); Secretary General, Vice President of Vietnam Materials Research Society (V-MRS); Member of International Committee on Imaging Science (ICIS) Viet Nam

Co-chair: Prof. Fuyu Tamanoi, PhD. Director, JCCC Signal Transduction and Therapeutics Program Area ; Professor, Microbiology, Immunology & Molecular Genetics, UCLA, USA

Plenary session B: 10h00-12h00 26/9/2015 (80 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. Fuyu Tamanoi, PhD.

Director, JCCC Signal Transduction and Therapeutics Program Area ; Professor, Microbiology, Immunology & Molecular Genetics, UCLA, USA

Co-chair: Prof. Win Ping Deng, PhD.

Vice Dean, College of Oral Medicine; Director, Stem Cell Research Center Taipei Medical University, Taiwan

Co-chair: Prof. Brad Nelson, PhD.

Director and Distinguished Scientist, Deeley Research Centre, BCCA; Professor, Biochemistry and Microbiology, UVIC; Adjunct Professor, Biology, UVIC; Professor, Medical Genetics, UBC.

Tiểu ban 5: Immunology and Immunotherapy. 14h00-15h30 26/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Chair: Prof. Byungsuk Kwon, PhD. Department of Biological Science, University of Ulsan, San 29 Mukeo-dong Nam-ku, Ulsan, Ulsan 680-749, South Korea.

Tiểu bang 6: Cancer Prevention Diagnosis 14h00-15h30 26/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Prof. Brad Nelson, PhD.- Director and Distinguished Scientist, Deeley Research Centre, BCCA; Professor, Biochemistry and Microbiology, UVIC; Adjunct Professor, Biology, UVIC; Professor, Medical Genetics, UBC

Co-chair: Prof. Ta Thanh Van, PhD.- Vice President of Hanoi Medical University; Director, Center for Gene and Protein Research; Director, Quality Control Center for Medical Laboratory VN

Tiều bang 7: Young scientist forum 15h30-17h20 26/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co chair: Prof. Somi Kim Cho, PhD.- Faculty of Biotechnology College of Applied Life Sciences Jeju National University, Jeju- Korea

Co chair: Vy Phan Lai, PhD- Associate Director, Center for Global Mentoring, UCLA, USA

Tiểu bang 8: Biomedicine and Social Issues 15h30-17h20 26/9/2015 (30 chỗ cho Sinh viên, Học viên)

Co-chair: Madame Ninh T. Ton Nu – Director of Tri Viet Foundation; Former Ambassador of Vietnam in the European Community

Co-chair: Ms. Nicoletta Dentico – Co-director, Health Innovation in Practice – HIP

 

Các bạn Sinh viên, học viên được nhận xuất ăn trưa nếu tham gia “Innovation Showcase” của Nhà Tài Trợ:

INNOVATION SHOWCASE LUNCHEON 1

12:15-13:30, 25th Sept, 2015, University of Science, VNU-HCM, VN

227 Nguyen Van Cu, District 5, HCM, VN

Sponsored by:

44990880eea14.jpg


INNOVATION SHOWCASE LUNCHEON 2

12:30-14:00, 25th Sept, 2015, University of Science, VNU-HCM, VN

227 Nguyen Van Cu, District 5, HCM, VN

Sponsored by: