Bài báo của Biomedical Research and Therapy chính thức xuất hiện trên CSDL Web of Science (ISI)

0
1704

Sau gần 5 tháng được xếp chọn vào danh mục Master Journal List và đưa vào Danh mục ESCI, của CSDL Web of Science mà trước kia thường gọi là ISI, nay các bài của Biomedical Research and Therapy (BMRAT) đã chính thức xuất hiện trong cơ sở dữ liệu này. Kết quả này lần nữa khẳng định BMRAT là Tạp chí đã chính thức vào Web of Science (ISI).

Tạp chí BMRAT là tạp chí quốc tế chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học và y sinh đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam được đưa vào cơ sở dữ liệu tham khảo của Web of Science (Thomson Reuters). Sau khi được xét chọn, BMRAT được đưa vào danh sách Master Journal List vào tháng 11.2015 và vào Chỉ mục ESCI vào tháng 12.2015.

Tuy nhiên, mãi đến gần đây, các bài báo công bố bởi BMRAT mới được đưa lên Web of Science (ISI) (Hình 1). Và với việc này, BMRAT đang cung cấp cho các nhà khoa học trên toàn cầu nguồn thông tin KHCN Y sinh từ Việt Nam và một số quốc gia khác. Thật vậy, Web of Science (ISI) là nguồn thông tin KHCN uy tín nhất hiện nay trên toàn thế giới. Và cũng từ lúc này, các bài báo trong Tạp chí BMRAT bắt đầu được theo dõi, đánh giá chỉ số trích dẫn và sẽ có Impact Factor trong thời gian ngắn tới.

18.5

Hình 1. Các bài báo của Biomedical Research and Therapy trên Web of Science.

Và một điều vô cùng thú vị rằng, Web of Science (ISI) ghi nhận rõ rằng Tạp chí BMRAT được xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hình 2). Mặc dù còn nhiều hạn chế trong công nghệ xuất bản so với các nhà xuất bản hàng đầu như Nature, Springer, ScienceDirect, Hindawi…, kết quả này bước đầu đã chứng tỏ rằng Việt Nam có đủ khả năng xuất bản Tạp chí quốc tế không cần dựa vào các NXB nước ngoài.

18.5.1

Hình 2. Nhà Xuất bản cho BMRAT được ghi rõ là Biomedpress, Ho Chi Minh, Vietnam.

Tin PTN TBG