Tuần 30/9/2013 đến 5/10/2013

0
908

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

30/9

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab-SCL

Toàn thể thành viên PTN

9h-17h

Báo cáo đề cương Thạc sĩ

F301

HVCH khóa 22

13h-15h

Họp nhóm Gan

Thư viện

Nhóm Gan

Họp với bệnh viện Vạn Hạnh

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

15h30-17h30

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm Thần kinh

Tập huấn Phúc An Khang

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

Thứ 3

01/10

8h-9h30

Họp nhóm Tim mạch 2

Thư viện

Nhóm Tim mạch 2

Họp nhóm Ung thư

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, tất cả nhóm ung thư

9h30-11h

Họp nhóm tiểu đường 1

Thư viện

Phạm Văn Phúc, Quỳnh Anh, Mỹ Phước

14h-16h

Họp nhóm Vật liệu

Thư viện

Nhóm vật liệu

Thứ 4

02/10

7h-11h30

Thực tập chuyên ngành

Open lab

Bài 3

8h-9h

Họp phần mềm quản lý

Thư viện

Phạm Văn Phúc, Duy Bình

9h-10h

Họp nhóm HTSS (Mỹ Hậu)

Thư viện

Nhóm HTSS (Mỹ Hậu)

Họp nhóm mạch máu

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc, Lê Vân, Bích Ngọc, Thị Lan

13h30-16h

Tập huấn sinh viên

Open lab

Thúy Oanh

14h-16h

Họp nhóm website

Thư viện

Nhóm website

Thứ 5

03/10

7h-11h

Học chính trị

ĐHQG

Tất cả Đảng viên

7h-11h30

Thực tập chuyên ngành

Open lab

Bài 4

13h30-16h

Tập huấn sinh viên

Phòng sv

Thúy Oanh

Thứ 6

04/10

8h-11h

Họp nhóm Tiểu đường 2

Thư viện

Nhóm tiểu đường 2

Làm việc với Biomedic

Phòng lãnh đạo

Phạm Văn Phúc

12h30-17h

 

Thực tập chuyên ngành

Open lab

Bài 3

Họp với Geneworld

 

Phạm Văn Phúc

14h-17h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

Thứ 7

05/10

7h-11h30

Thực tập chuyên ngành

Open lab

Bài 4

9h30-11h

Thảo luận chương trình ung thư gan

Thư viện

Phạm Văn Phúc, thầy Thái

13h-17h

Họp nhóm UTV2

Thư viện

Nhóm UTV2

13h30-16h

Tập huấn sinh viên

Phòng sv

Thúy Oanh

Chủ nhật

06/10

7h-11h30

Thực tập chuyên ngành

Open lab

Bài 3