Thuốc Tế bào gốc Cartilatist được Bộ KHCN Phê duyệt trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quổc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

0
2040

“Công nghệ sản xuất sản phẩm chứa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ (cartỉlatist) và ứng dụng trong điều trị bệnh lý thoái hóa khớp và đĩa đệm cột sống” do Viện Tế Bào Gốc chuyển giao đã được bộ Khoa học công nghệ ký quyết định số 1263/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2018 “Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quổc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018”. Công nghệ được giao trực tiếp cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh hoàn thiện sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Định hướng mục tiêu của dự án: 

– Hoàn thiện quy trinh công nghệ sản xuất sản phẩm tế bào gốc trung mô từ mỡ (cartilatist) để điều trị bệnh lý thoái hóa khớp và đĩa đệm cột sống;

– Xây dựng dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tế bào gốc trung mô từ mô mỡ đạt tiêu chuẩn điều trị ở người quy mô pilot;

– Sản xuất thử sản phẩm tế bào gốc trung mô từ mỡ (cartilatist);

– Đánh giá được tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm tế bào gốc trung mô từ mỡ (cartilatist) trên người.

Yêu cầu đối với kết quả:

– Hồ sơ công nghệ sản xuất sản phẩm tế bào gốc trung mô từ mỡ (cartilatist) để điều trị bệnh lý thoái hóa khớp và đĩa đệm cột sống.

– Hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại sản xuất sản phẩm tế bào chứa tể bào gốc trung mô từ mỡ quy mô 3.000 sản phẩm/năm theo tiêu chí GMP-WHO.

– 300 túi sản phẩm chứa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ

– Cartilatist đạt tiêu chuẩn cơ sở tương đương với các sản phẩm quốc tế đang được lưu hành.

– Báo cáo đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu của sản phẩm tế bào gốc Cartilatist trong điều trị thoái hóa khớp gối và thoái hóa đĩa đệm cột sống vùng thắt lưng cùng được hội đồng chuyên ngành nghiệm thu.

Chi tiết: 

1263-QĐ-BKHCN

 

Nguồn: https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/1263-Q%C4%90-BKHCN.pdf