Thông báo V/v Thay đổi lịch phỏng vấn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

0
887

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT
Số: 08/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9  năm 2013

 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

 

Các bạn sinh viên/học viên (Danh sách đính kèm) đã tham gia nộp hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch mới như sau:
– Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 15/09/2013 (Tại PTN TBG)
– Thông báo kết quả: ngày 17/09/2013 (Tại bảng thông báo PTN và trên website PTN)
– Tham gia vào PTN: ngày 20/09/2013

 

STT

Họ tên

Thời gian

Điện thoại

STT

Họ tên

Thời gian

Điện thoại

1

Đỗ Quang Huy

8:00

0945435585

28

Hồ Thị Thùy Trang

13:10

0978656061

2

Lê Ngọc Bảo

8:10

01283882596

29

Phạm Thị Lệ Huyền

13:20

01694764350

3

Lê Thị Vĩ Tuyết

8:20

0936738303

30

Ngô Trần Hoài Thương

13:30

01228136663

4

Phí Thị Hạnh Lan

8:30

0909591223

31

Đặng Ngọc Kim Thuỳ

13:40

01218623939

5

Lê Thị Quỳnh Ngân

8:40

01285095222

32

Lê Phạm Vân Trúc

13:50

0974485683

6

Võ Lê Hoàng Triều

8:50

01685289697

33

Trần Nguyễn Vân Anh

14:00

01285027284

7

Nguyễn Văn Siêu

9:00

01207320495

34

Nguyễn Thị Hoài Nga

14:10

01692929184

8

Nguyễn Gia Thuận

9:10

0972996570

35

Hà Thị Khánh

14:20

01649691954

9

Đào Trần Mộng

9:20

01653797077

36

Phạm Nguyễn Thảo Trang

14:30

09033170777

10

Đào Thị Thanh Thủy

9:30

0983567001

37

Nguyễn Thị Thúy Hằng

14:40

0977091992

11

Nguyễn Lê Thành Công

9:40

0914883262

38

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

14:50

0977947879

12

Võ Thị Mỹ Nương

9:50

0973817720

39

Nguyễn Anh Tuấn

15:10

0938743350

13

Nguyễn Mỹ Thùy

10:00

01656010900

40

Lê Đức Mỹ

15:20

01644578676

14

Nguyễn Thị Thanh Hòa

10:10

01268414221

41

Nguyễn Minh Trí

15:30

01659496911

15

Nguyễn Thị Lam Huyên

10:20

01694288180

42

Nguyễn Ánh Tuyết

15:40

098 286 3544

16

Phan Văn Tiến

10:30

01657084054

43

Nguyễn Thị Thu Thảo

16:00

01694157833

17

Đoàn Xuân Hiển

10:40

01672021726

44

Nguyễn Hoàng Tú Như

16:20

01687225875

18

Nguyễn Thị Phương Thảo

10:50

0988 371 740

45

Lê Văn Trình

16:30

01687582643

19

Nguyễn Thị Thu Mỹ

11:00

01644330192

46

Trương Thụy Vĩnh Phú

16:40

0906915302

20

Phan Thị Thu Vân

11:10

0983381416

47

Lê Thị Thu Thảo

16:50

01649688617

21

Lê Thị Minh Quân

11:20

01285637744

48

Dương Quốc Cường

17:00

01697087927

22

Bùi Anh Khoa

11:30

01273314951

49

Đoàn Khánh Nguyệt

17:10

0935500994

23

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

11:40

01265196481

50

Lý Trác Thức

17:20

01214612090

24

Huỳnh Chí Thiện

11:50

01217955210

51

Lưu Thị Minh Tâm

17:30

01657426024

25

Nguyễn Hoàng An

12:00

0978050932

52

Nguyễn Xuân Tá

17:40

01649691731

26

Trần Minh Tứ

12:10

01682433831

53

Trần Phương Thảo

17:50

01669155997

27

Nguyễn Quốc Bảo

13:00

01638004314

 

 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân: 0912804550  hoặc Cô Huỳnh Thúy Oanh: 0909088064.

TM. Lãnh đạo PTN
Phó trưởng PTN Tế bào gốc
Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

Phạm Văn Phúc