THÔNG BÁO: TUYỂN SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH NĂM HỌC 2017-2018

0
6307

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC
Số: /TBG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển chọn SV/HVCH/NCS năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu và đào tạo của PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc năm 2017-2018, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học KHTN-ĐHQG-HCM tổ chức tuyển chọn SV/HVCH/NCS tham gia vào các đề tài, dự án do PTN chủ trì từ năm 2017 theo kế hoạch như sau:

 1. Đối tượng tuyển chọn

Các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Stem cell Innovation 2016

Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh thuộc tất cả các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước và ngoài nước thuộc các chuyên ngành:

 • Sinh học thực nghiệm – hướng sinh lý động vật
 • Di truyền học
 • CNSH Y dược
 • Hoặc ngành Y, dược và các ngành liên quan khác
 1. Điều kiện tuyển chọn

– Sinh viên tham gia tuyển chọn không được nợ quá 3 tín chỉ tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn

– Học viên cao học phải hoàn thành chương trình học (lý thuyết)

– Sinh viên/Học viên/Nghiên cứu sinh tham gia tuyển dụng phải nộp Bộ hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN và trưởng các nhóm nghiên cứu liên quan

– Riêng các nghiên cứu sinh cần trao đổi về đề cương nghiên cứu sinh trước khi phỏng vấn hay thi đầu vào nghiên cứu sinh.

–  Đảm bảo thời gian học tập và nghiên cứu tại PTN sau khi khi trúng tuyển:

 • Đối với SV: tối thiểu 6 tháng
 • Đối với HVCH: tối thiểu 12 tháng
 • Đối với NCS: tối thiểu 3 năm
 1. Quyền lợi

– Được tạo điều kiện học tập, tiến hành các nghiên cứu, thực hiện luận án Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

– Được PTN chi trả chi phí nghiên cứu bao gồm toàn bộ kinh phí hoá chất, vật tư, cơ sở vật chất thiết bị cho tiến hành nghiên cứu.

 1. Hồ sơ ứng tuyển

PTN chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, do đó tất cả các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển theo link https://www.vinastemcelllab.com/vi/nop-ho-so-truc-tuyen/.

Hồ sơ ứng tuyển gồm có:

–   Đơn xin tham gia học tập và nghiên cứu trong PTN (Nêu rõ hướng nghiên cứu)

–   Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương ( Giấy xác nhận sinh viên của trường đối với sinh viên, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nới thường trú hoặc tạm trú)

–  Bảng điểm (tính đến hết học kì II năm 3 đối với SV năm 3, và hết học kì hiện tại đối với sinh viên năm 2; bảng điểm của chương trình học cao học đối với học viên cao học), bản sao Bằng tốt nghiệp cử nhân và bảng điểm (đối với HVCH), bản sao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (đối với NCS).

–  Ý tưởng nghiên cứu khoa học (trình bày trên giấy A4, tối đa 05 trang, Time New Roman, Cỡ chữ 12, khoảng cách 1,5) theo hướng nghiên cứu mà ứng viên chọn trong Mục 7.

 1. Thời gian xét tuyển

– Nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 08/08/2017 – 25/08/2017

– Phỏng vấn trực tiếp: 26/08/2017 – 05/09/2017

– Thông báo kết quả: 06/09/2017 – 10/09/2017

– Thời gian vào phòng thí nghiệm: 15/09/2017

 1. Số lượng ứng viên tuyển chọn

– Nghiên cứu sinh: 02

– Học viên cao học: 06

– Sinh viên năm 3 và 4: 20

 1. Các hướng nghiên cứu

– Nhóm tái tạo Tim Mạch: 01 Học viên cao học, 03 Sinh viên (Trưởng nhóm: TS. Phạm Lê Bửu Trúc)

– Nhóm Tái tạo Cơ-Xương-Khớp: 01 Học viên cao học, 03 Sinh viên (Trưởng nhóm: TS. Vũ Bích Ngọc)

Nhóm Sàng lọc hợp chất tự nhiên điều trị ung thư: 02 Sinh viên (Trưởng nhóm: ThS. Nguyễn Trường Sinh)

– Nhóm Tái tạo Gan- Mật- Tiêu Hóa: 01 Học viên cao học, 02 Sinh viên (Trưởng nhóm: TS. Trương Hải Nhung)

– Nhóm Đái tháo đường: 01 Học viên cao học, 03 Sinh viên (ThS. Đặng Thị Tùng Loan)

– Nhóm Sinh học phát triển: 02 Nghiên cứu sinh, 02 Học viên cao học (Trưởng nhóm: PGS.TS Phạm Văn Phúc)

– Nhóm Hỗ trợ sinh sản: 05 Sinh viên (Trưởng nhóm: ThS Huỳnh Thúy Oanh)

– Nhóm Cancer Cell Signaling: 02 Sinh viên ( Trưởng nhóm: ThS. Phan Lữ Chính Nhân)

Thông tin về các nhóm nghiên cứu, Ứng viên xem thêm trên website của PTN.

 1. Quy trình tuyển chọn

–  Sơ tuyển: tuyển chọn qua hồ sơ: sau khi nhận hồ sơ Lãnh đạo PTN sẽ chọn những ứng viên đủ điều kiện tuyển chọn

– Phỏng vấn: chỉ những ứng viên trúng tuyển trong đợt sơ tuyển được mời đến phỏng vấn (mời qua email và điện thoại)

– Thông báo trúng tuyển và tham gia vào PTN: ứng viên được thông báo trúng tuyển bằng điện thoại và tham gia vào PTN theo lịch xét tuyển.

 1. Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Đào Thị Thanh Thủy (dttthuy@hcmus.edu.vn), tại Phòng thí nghiệm NC&UD Tế bào gốc-Trường ĐH KHTN, Tòa nhà B2-3, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

 

TM. Lãnh đạo PTN
Trưởng PTN Tế bào gốc
(Đã ký)

 Phạm Văn Phúc