Thông báo tuyển dụng nhân sự 2014

0
1601

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số: 31/TBG – 14

V/v Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu/

kĩ thuật viên PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Căn cứ Quy chế tuyển dụng cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc sẽ tuyển dụng cán bộ nghiên cứu/kĩ thuật viên theo kế họach sau đây:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

Tất cả các đối tượng có nguyện vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, y học tái tạo, y-sinh học và ung thư.

Số lượng cán bộ tuyển dụng (dự kiến):  05

2. Điều kiện tuyển dụng

–  Tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển phải có trình độ tối thiểuCử nhân/Kĩ sư Sinh học hay Công nghệ Sinh học và có sức khỏe tốt; ưu tiên ứng viên có trình độ sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ);

–  Tốt nghiệp Đại học hay Sau đại học ở các trường uy tín trong vào ngoài nước

–  Độ tuổi :

–         Người có bằng Đại học: tuổi ≤ 25

–         Người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 30

–         Người có bằng Tiến sĩ: tuổi ≤ 40

–  Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên;

–  Ngọai ngữ: Tiếng Anh: TOEFL ITP 450 trở lên (hoặc tương đương) đối với ứng viên có trình độ Đại học, TOEFL iBT 90 trở lên (hoặc tương đương) đối với ứng viên có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ứng viên tốt nghiệp hệ đào tạo bằng tiếng Anh tại các Trường trong và ngoài nước sẽ không cần chứng chỉ tiếng Anh.

3. Hình thức xét tuyển

– Hồ sơ: hồ sơ đầy đủ và đúng yêu cầu được tính hợp lệ;

– Phỏng vấn trực tiếp: các ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp do Lãnh đạo PTN xét duyệt.

II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển

Ứng viên tham gia xét tuyển cần phải nộp đầy đủ các giấy tờ, văn bằng sau:

  • Đơn xin tuyển dụng (tự viết);
  • Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (theo mẫu);
  • Bằng tốt nghiệp Cử nhân; Bảng điểm (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt;
  • Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (hoặc tin học) theo yêu cầu trên;
  • Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng;
  • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc;

Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển không được trả lại sau khi tham gia xét tuyển. Người dự tuyển có thể nộp hồ sơ dạng văn bản trực tiếp tại PTN hay nộp trực tuyến tại hệ thống quản lí hồ sơ trực tuyến của PTN.

2. Thời gian nhận và xét duyệt hồ sơ

PTN sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo này đến 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2014 .

Hồ sơ được nộp trực tiếp cho Thầy Phan Lữ Chính Nhân hoặc Cô Huỳnh Thúy Oanh tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM trong giờ hành chính (Sáng: 08h00-11h30, Chiều: 13h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 6); hoặc nộp trực tuyến tại Mục Hồ sơ Ứng tuyển tại website của PTN: http://www.vinastemcelllab.com/oms/signin.php

Hồ sơ được xét duyệt tính hợp lệ trong 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ.

3. Phỏng vấn

Tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời tham dự phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

Thời gian phỏng vấn (dự kiến): 01/10/2014.

4. Công bố kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên qua điện thoại, email và công bố trên website: www.vinastemcelllab.com.

Ngày công bố kết quả (dự kiến): 15/10/2014 Ngày nhận công việc: 01/11/2014.

 

TM. Trưởng phòng

P. Trưởng phòng

 

Phạm Văn Phúc