THÔNG BÁO SỐ 1 v/v Tổ chức cuộc thi “STEM CELL INNOVATION”- Lần 3

0
1694

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

BTC STEM CELL INNOVATION

***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 1

V/V Tổ chức cuộc thi “STEM CELL INNOVATION”- Lần 3

Nhằm tạo sân chơi học tập và nghiên cứu cũng  như  kích thích khả năng sáng tạo ở các em học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học và  các lĩnh vực có liên quan đến công ngh tế bào gốc trên toàn quốc. Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tế Bào Gốc quyết định  tổ chức cuộc thi “Stem Cell Innovation-lần 3” với các thông tin sau.

I.          Đơn vị tổ chức: PTN Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tế Bào Gốc, Trường ĐH Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM.

II.         Thời gian: Từ 14/10 đến 26/11/2016

III.         Địa điểm:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

IV.         Nội dung:

    Vòng sơ loại (trắc nghiệm online): Kiểm tra hiểu biết về tế bào gốc

    Vòng loại (đối kháng trực tiếp): Kiến thức tế bào gốc

    Vòng bán kết (đối kháng trực tiếp) : Kĩ năng tế bào gốc

    Vòng chung kết (đối kháng trực tiếp): Sáng kiến tế bào gốc 

V.       Đối tượng dự thi:

Tất cả học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học và  các lĩnh vực có liên quan đến công ngh tế bào gốc trên toàn quốc.

VI.      Đăng kí tham dự thi:

      Đăng ký thi đấu theo đội (3 thành viên/ đội)

      Đăng kí dự thi trực tuyến qua website cuộc thi: http://www.stemcellinnovation2016.com

      Thời gian đăng ký tài khoản: 19/9/2016 – 15/10/2016

VII.   Hỗ trợ:

      Trang web ôn tập kiến thức tế bào gốc

      Những đội thi ở các tỉnh, thành phố xa sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển khi vào vòng bán kết , 100% kinh phí di chuyển khi vào vòng chung kết.

VIII.   Liên hệ:

      Website: http://www.stemcellinnovation2016.com

      Fanpage: https://www.facebook.com/vinastemcelllab

      Email: stemcellinnovation.2016@gmail.com

      Điện thoại: 08 62772910

hoặc Cô Nguyễn Thị Lam Huyên ntlhuyen@hcmus.edu.vn 01694288180

BTC CUỘC THI

“STEM CELL INNOVATION-LẦN 3”