Thông báo sinh viên trúng tuyển đợt 2 năm học 2016-2017

1
3738

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số: 0202-17/TBG

V/v Tuyển chọn sinh viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) đã trúng tuyển vào PTN Tế bào gốc

STT Họ tên MSSV Nhóm
1 Lê Minh Thuận 1518211 Cơ – Xương – Khớp
2 Nguyễn Thị Hồng Châu 1418025 Cơ – Xương – Khớp
3 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1415148 Cơ – Xương – Khớp
4 Nguyễn Ngọc Anh Quốc 1318311 Sinh học phát triển
5 Trương Nữ Trâm Anh 1318010 Sinh học phát triển
6 Nguyễn Bảo Trân 1318419 Tim mạch
7 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 1318341 Ung thư sàng lọc
8 Trần Hồ Khánh Duyên 1415073 Ung thư sàng lọc
9 Trương Anh Huy 1415164 Ung thư sàng lọc
10 Nguyễn Thị Duy Thảo 1318343 Ung thư sàng lọc

 

Các bạn tham dự buổi họp với Lãnh đạo PTN vào lúc 9h00 ngày 28/02/2017 tại Tòa nhà B2-3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

TM. Lãnh đạo PTN. TBG

Trưởng phòng

(đã ký)

Phạm Văn Phúc

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.