THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TẠI PTN TE BAO GOC

0
521

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số:…../TBG – SV10

V/v Tuyển chọn sinh viên/ học viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 3

PTN thông báo kết quả xét tuyển ứng viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại phòng.

Danh sách các ứng viên được tuyển chọn như sau:

STT

MSSV

Họ và Tên

Ghi chú

1

0718067

Nguyễn Thị Ngọc Linh

SV năm 4

2

0715166

Lê Thị Kim Lan

SV năm 4

3

0718156

Châu Nữ Hoàn Vy

SV năm 4

4

0715230

Huỳnh Thuý Oanh

SV năm 4

5

0615201

Phạm Văn Giáo

SV năm 4

6

0718098

Nguyễn Thị Kiều Oanh

SV năm 4

7

0718088

Nguyễn Thị Kim Nguyền

SV năm 4

8

0715412

Phạm Minh Vương

SV năm 4

9

0818417

Nguyễn Mai Trinh

SV năm 3

10

0815003

Bùi Nguyễn Tú Anh

SV năm 3

Các ứng viên có tên trong danh sách trên sẽ họp với lãnh đạo phòng cụ thể như sau:

–         Thời gian: 7h30 thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010.

–         Địa điểm: phòng thí nghiệm NC&ƯD tế bào gốc trường ĐH KHTN.

Những ứng viên không được tuyển chọn có thể tham gia xét tuyển đợt 2, vào cuối học kì I, cụ thể số lượng như sau:

–         Sinh viên năm 4: 7

–         Sinh viên năm 3: 3

 

TM. Lãnh đạo phòng TN

Phó trưởng phòng TN Tế bào gốc

Trưởng phòng TN SLH & CNSH động vật

(đã kí)

Phạm Văn Phúc