THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TẠI PTN TE BAO GOC NH 2010 – 2011 (Đợt 2)

0
1368

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số:…../TBG – SV11

V/v Tuyển chọn sinh viên/ học viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 02 năm 2011

 

THÔNG BÁO

–         PTN thông báo những ứng viên được nhận tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại phòng, đợt 2 theo danh sách sau:

STT

MSSV

Họ và Tên

1

0718153

Trịnh Ngọc Lê Vân

2

0718094

Đinh Thị Hồng Nhung

3

0718114

Nguyễn Xuân Tâm

4

0815434

Nguyễn Hải Nam

 

–         Những sinh viên và học viên cao học được nhận vào phòng thí nghiệm đợt 1 và 2, thuộc tất cả các nhóm (Vật liệu, Miễn dịch, Tế bào gốc, Hỗ trợ sinh sản) bắt buộc tham gia buổi tập huấn nội quy và quy chế làm việc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, theo thời gian và địa điểm sau:

o       Thời gian: 8 giờ 00 Thứ năm, ngày 24 tháng 02 năm 2011.

o       Địa điểm: Phòng thí Nghiệm nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.

 

 

 

 

TM. Lãnh đạo phòng TN

Phó trưởng phòng TN Tế bào gốc

Trưởng phòng TN SLH & CNSH động vật

(đã kí)

Phạm Văn Phúc