Thông báo gia hạn thời gian cập nhật hồ sơ tuyển chọn sinh viên/ học viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

0
394

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 03/TBG – SV11

V/v Gia hạn thời gian cập nhật hồ sơ tuyển chọn sinh viên/ học viên tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

Trong thời gian từ 20/7/2013 đến 20/8/2013 hệ thống dự tuyển Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh trực tuyến đã nhận được đăng kí dự tuyển của hơn 130 hồ sơ, tuy nhiên một số lượng lớn hồ sơ của các ứng viên vẫn chưa được đầy đủ, còn thiếu một trong các mục sau:

  1. Bảng điểm tổng (tính đến học kì mới nhất mà Phòng đào tạo cấp)
  2. Bản ý tưởng nghiên cứu

Nguyên nhân do một số sinh viên chưa kịp nhận bảng điểm từ Phòng đào tạo, hoặc đính kèm các tập tin không đúng định dạng (hệ thống sẽ tự động loại tập tin không đúng định dạng), do vậy hồ sơ của một số ứng viên vẫn chưa đầy đủ.

Thông báo này nhằm gia hạn thời gian để các ứng viên đã đăng kí dự tuyển cập nhật các thông tin đầy đủ trước khi xét tuyển vòng hồ sơ. Thời gian gia hạn để các ứng viên cập nhật hồ sơ là 5 ngày:

Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 25/8/2013

Trong thời gian này, đề nghị các ứng viên đã đăng kí dự tuyển nhanh chóng cập nhật hồ sơ, lưu ý:

–          Bảng điểm tổng (tính đến học kì mới nhất mà Phòng đào tạo có thể cấp), định dạng tập tin .pdf hoặc .rar hoặc .zip, dung lượng không quá 3Mb

–          Bản đề xuất ý tưởng dựa trên các hướng nghiên cứu trong thông báo số 2, định dạng tập tin .doc, .pdf hoặc .rar hoặc .zip, dung lượng không quá 3Mb

–          Đơn xin ứng tuyển định dạng tập tin .doc, .pdf hoặc .rar hoặc .zip, dung lượng không quá 3Mb

Nếu sau thời gian trên, hồ sơ không đầy đủ các yêu cầu sẽ không được xét tuyển trong đợt này mà sẽ được chuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo vào năm 2014 (khi đó các ứng viên tiếp tục cập nhật các mục còn thiếu hoặc không hợp lệ).

 

Lưu ý:  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân plcnhan@hcmus.edu.vn hoăc cô Huỳnh Thúy Oanh  htoanh@hcmus.edu.vn , tại phòng thí nghiệm Tế bào gốc trường ĐH KHTN, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

 

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng phòng PTN Tế bào gốc

Trưởng phòng sPTN SLH&CNSH Động vật

 

 

(đã kí)

 

 

Phạm Văn Phúc