Thành tích và giải thưởng

0
1891

Năm 2008

1.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2007-2008
2.    Được bình chọn là một trong 10 sự kiện KHCN Quốc gia với đề tài tái tạo giác mạc mắt từ TBG (kết hợp với ĐH Y Phạm Ngọc Thạch và BV Mắt Tp.HCM) năm 2007
3.    Được bình chọn là một trong 10 sự kiện KHCN Quốc gia với đề tài tạo tinh trùng chuột từ tế bào mầm sinh dục (đề tài cơ sở) năm 2008

Năm 2009

1.    Giải thưởng sáng tạo KHKT Tp HCM với đề tài tạo Bò sữa từ tế bào trứng đông lạnh năm 2009
2.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2008-2009
3.    Tập thể Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc ĐHQG Tp.HCM

Năm 2010

1.    Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Khoa học Kĩ  thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2010
2.    Giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010
3.    Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, năm 2010
4.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2009 – 2010
5.    Tập thể Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc ĐHQG Tp.HCM

Năm 2011

1.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2010 – 2011
2.    Tập thể Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc ĐHQG Tp.HCM

Năm 2012
1.    Bằng khen và Cờ thi đua cấp Bộ GD&ĐT năm 2012
2.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2010 – 2011
3.    Tập thể Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc ĐHQG Tp.HCM


Năm 2013

1.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2012 – 2013
2.    Tập thể Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc ĐHQG Tp.HCM

Năm 2014

1.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2013 – 2014
2.    Bằng khen ĐHQG Tp.HCM

3.    Bằng khen UBND Tp.HCM

Năm 2015

1.    Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2014 – 2015
2.    Tập thể điển hình tiên tiến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, giai đoạn 2010-2015

3. Bằng khen Bộ GD&ĐT