Cở sở vật chất

0
1910

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được đầu tư đồng bộ các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu sinh học phân tử, sinh học tế bào, mô và trên mô hình động vật.


Hệ thống thiết bị được bố trí và sắp xếp thành các nhóm:

1. Sinh học phân tử

– Hệ thống giải trình tự gen

– Hệ thống luân nhiệt Realtime PCR

– Máy luân nhiệt PCR

– Hệ thống Northern blot, Western blot, Southern blot

– Hệ thống NST đồ và FISH

– Hệ thống dung hợp tế bào, biến nạp gen

BeckmanCoulter-GenomeLabGeXPCE EPPENDORF-Mastercycler-Realplex2-epgradient-PCR-Thermal-Cycler-with-Laptop-TESTED-Karachi
Hệ thống phân tích biểu hiện gen Hệ thống realtime PCR cycler

2. Hệ thống nuôi cấy tế bào động vật

– Tủ ấm nuôi cấy tế bào (2 khí, 3 khí)

– Hệ thống nuôi cấy huyền phù bioreactor 10 lít

– Tủ cấy an toàn sinh học

– Máy li (văng/góc) tự động cân bằng rotor

– Hệ thống tự động chia mẫu

Eppendorf_epMotion_5075_LH autoclavable-laboratory-bioreactors-69922-3164301
Hệ thống chia mẫu tự động Hệ thống nuôi cấy huyền phù

3. Hệ thống phân tích tế bào

– Máy flow cytometter 4 màu (FacsCalibur)

– Máy flow cytomtter 6 màu (FacsJazz)

– Máy đếm số lượng tế bào sống/chết tự động (Nucleo Counter)

– Kính hiển vi huỳnh quang 6 màu

– Hệ thống đọc đĩa Multidetector

– Hệ thống phân tích thực thời tốc độ tăng sinh và độc tính tế bào (Excelligence)

BD_FACSCalibur

4. Hệ thống phân tách tế bào

– Hệ thống phân tách tế bào bằng từ trường

– Hệ thống phân tách tế bào bằng điện trường

– Hệ thống phân tách tế bào bằng tube catcher

5. Hệ thống nghiên cứu trên động vật

– Hệ thống quét toàn thân động vật phát hiện tín hiệu đánh dấu

– Hệ thống đốt điện giải phẫu động vật

– Hệ thống vi phẫu

– Hệ thống nuôi cơ quan cô lập

– Hệ thống chuồng nuôi vô trùng cho chuột suy giảm miễn dịch

– Hệ thống theo dõi huyết áp, trợ thở…

dcc-915

6. Hệ thống thiết bị phục vụ vi thao tác và hỗ trợ sinh sản

– Hệ thống vi thao tác cơ

– Hệ thống vi thao tác điện tử

– Tủ nuôi phôi, trứng 3 khí

– Hệ thống thiết bị tạo kim (kéo, mài và tạo hình)

– Hệ thống hạ lạnh chương trình dùng cho bảo quản trứng, tinh trùng, phôi