TB v/v nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 2 năm 2018

0
1299
Thông báo của TT Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP.HCM về việc tiếp nhận đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 2 năm 2018.
*Thông báo, Thể lệ chương trình và biểu mẫu vui lòng xem file đính kèm.
Hạn nộp: 12/7/2018
Gửi bản in về phòng KHCN-SHTT cho cô Ngọc Phúc, gửi file qua email phucnguyen@sci.edu.vn (cc cho ngocvu@sci.edu.vn)