Tập huấn SV/HVCH/NCS tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

0
1473

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 29/TBG

V/v Tập huấn SV/HVCH/NCS tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Phòng thí nghiệm NC&UD Tế bào gốc yêu cầu các bạn sinh viên (Danh sách đính kèm) tham gia chương trình tập huấn theo nội dung bên dưới từ ngày 18/08-30/08/2014 tại PTN TBG, ĐH Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ F4 Q5 TP.HCM

NỘI DUNG

NỘI DUNG

13:30-17:00, thứ 2, 18/08/2014

08:30-11:30, thứ 3, 26/08/2014

Welcome SV 2014-2015

Chăm sóc động vật thí nghiệm

Thẻ tạm, Blouse, tủ cá nhân

Thao tác trên chuột

Giới thiệu tổng quan Lab

08:30-11:30, thứ 4, 27/08/2014

08:30-11:30, thứ 3, 19/08/2014

Sử dụng KHV truyền thẳng đếm bạch cầu

Quy chế SV

Sử dụng KHV đảo ngược chụp và xuất hình đúng chất lượng

08:30-11:30, thứ 4, 20/08/2014

Pha, chuẩn bị hóa chất cơ bản

08:30-11:30, thứ 5, 28/08/2014

Sử dụng pH ký, cân phân tích, máy khuấy từ

Sử dụng tủ nuôi cấy, tủ thao tác ATSH, tủ ủ ấm, máy ly tâm

08:30-17:00, thứ 5, 21/08/2014

Hướng dẫn viết Labnote, sử dụng Endnote

08:30-11:30, thứ 6, 29/08/2014

Hướng dẫn trích dẫn TLTK, khai thác thư viện

Giải đáp thắc mắc, phân về nhóm nghiên cứu

Phân lịch vệ sinh lab, trực thường trực

Bầu lớp trưởng, lớp phó

08:30-11:30, thứ 6, 22/08/2014

Chuẩn bị dụng cụ vô trùng, xử lý dụng cụ sau thao tác, sử dụng các loại dụng cụ đặc biệt

 

Nhóm

Họ tên

MSSV

Nhóm

Họ tên

MSSV

1

Bùi Anh Khoa

1118197

5

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1118494

Phí Thị Hạnh Lan

1118214

Trần Di Minh Đức

1218495

Dương Thanh Ngọc Quyên

1118368

Trương Thị Bích Ngọc

1118292

Lê Thị Ngân Hà

1115755

Huỳnh Lê Kim Giang

1118091

Trần Thị Tuyết Trinh

1118500

Nguyễn Thị Hoài Nga

1118271

2

Nguyễn Thị Lan Hương

1118181

6

Trần Phương Thảo

1118427

Ông Bỉnh Nguyên

1363009

Đỗ Quang Huy

1118154

Lê Thị Thu Thảo

1118417

Nguyễn Lâm Hồng Kiều Vân

1215653

Nguyễn Lê Thành Công

1115068

Nguyễn Trọng Hòa

BTIU09083

3

Từ Tiểu My

1118262

La Quốc Quân

1115782

Nguyễn Lâm Tuyền

1115689

7

Lê Đức Mỹ

1118264

Lý Trác Thức

1118466

Trần Thị Bảo Trâm

1118497

Nguyễn Thị Thu Mỹ

1118265

Huỳnh Khánh Linh

1218186

Nguyễn Ngọc Cường

1115745

Nguyễn Hoàng Minh

1218220

4

Nguyễn Anh Tú

1118527

Trần Hồng Vân

1363008

Huỳnh Mạnh Cầm

1115050

Nguyễn Thị Ngọc Linh

1363022

Đào Thị Thanh Thủy

1118456

Phan Văn Tiến

1115605

–       Thời gian tiếp nhận và tìm độ tương thích giữa SV/HVCH với nhóm nghiên cứu là 30 ngày (01/09-30/09/2014)

–       Từ 01-03/10/2014, thông báo Danh sách SV/HVCH chính thức tham gia nhóm nghiên cứu

–       Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân (plcnhan@hcmus.edu.vn) hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn).

TM. Lãnh đạo PTN
Phó Trưởng PTN Tế bào gốc

 

 

Phạm Văn Phúc