Stemcellgate – Cơ sở dữ liệu về tế bào gốc đầu tiên trên thế giới do PTN Tế bào gốc sáng lập

0
1504

Sự bùng nổ của Khoa học Tế bào gốc từ năm 2006 đến nay đã biến tế bào gốc trở thành trung tâm của khoa học sinh học và kể cả khoa học y sinh. Theo thống kê chưa đầy đủ có đến gần 50 Tạp chí về tế bào gốc đã ra đời, trong đó có những Tạp chí về tế bào gốc có uy tín rất lớn trong cộng đồng khoa học, phải kể như Cell Stem Cell có Impact factor đến 23,563; hàng nghìn đầu sách tế bào gốc; hơn 10.000 nghiên cứu lâm sàng tế bào gốc đã triển khai  trên khắp các quốc gia.

Bên cạnh những nguồn thông tin đúng, chính xác thì nhiều thông tin, kết quả chưa chính xác, đặc biệt một số tạp chí không có sự phản biện KH tốt. Sự ra đời của Stemcellgate là nhằm tạo ra một Cơ sở dữ liệu về tế bào gốc không chỉ của Việt Nam mà của toàn cầu, với các kết quả nghiên cứu tế bào gốc được chọn lọc theo tiêu chuẩn của Scopus và Web of Science.

Những người sáng lập cơ sở dữ liệu này hy vọng rằng Stemcellgate là nguồn thông tin đáng tin cậy cho những người nghiên cứu tế bào gốc nói riêng và y sinh học nói chung.

Bên cạnh đó, Stemcellgate sẽ cung cấp các công trình nghiên cứu về tế bào gốc được đăng tải bằng tiếng Việt (tóm tắt) bằng tiếng Anh cho cộng đồng KH quốc tế. Chúng tôi hi vọng rằng Stemcellgate sẽ là kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu cho các nhà KH trong nước và nước ngoài tìm hiểu về tế bào gốc của Việt Nam.

Giới thiệu vắn tắt về Stemcellgate

  1. Hình thức: cơ sở dữ liệu dạng mở theo hình thức kết hợp như Pubmed, Pubmed Central, Embase
  2. Đọc giả có thể tìm kiếm, citation và download các bài báo dạng fulltext (nếu bài báo đó đăng ở dạng Open Access) hay abtract (nếu bài báo đăng theo dạng truyền thống)
  3. Mỗi Tạp chí sẽ có 1 cổng thông tin riêng, số lược download, trích dẫn của từng bài, của tạp chí được phân tích sẽ cho thấy sơ bộ chỉ số uy tín của tạp chí, làm tiền đề đánh giá số tạp chí và bài báo
  4. Người sáng lập Stemcellgate: TS. Phạm Văn Phúc
  5. Năm hoàn thiện xong phần mềm: Tháng 4.2016; cơ sở dữ liệu sẽ cập nhật liên tục.

21.4

Website chính thức của Stemcellgate tại: www.stemcellgate.com

Lộ trình hoàn thiện Stemcellgate

          Từ tháng 12.2015 đến tháng 4.2016: Hoàn thiện cài đặt, giao diện

          Từ tháng 5.2016-9.2016: cập nhật toàn bộ các công trình công bố về tế bào gốc của PTN Tế bào gốc, và của Việt Nam

          Từ tháng 9.2016-12.2016: xây dựng cổng tiếp nối tự động chuyển bài báo từ các tạp chí tế bào gốc đạt tiêu chuẩn vào Stemcellgate

          Từ 1.2017 bắt đầu khai thác cơ sỡ dữ liệu và tiếp tục nhận các tạp chí upload bài lên cơ sở dữ liệu