Sự tái sinh sợi trục của tế bào gốc thần kinh trong điều trị chuột tổn thương tủy sống

0
817

Tế bào gốc thần kinh (NSCs) biểu hiện GFP đã được gắn vào chất nền fibrin có chứa hỗn hợp nhân tố tăng trưởng và ghép vào vị trí chấn thương tủy sống nghiêm trọng. Các tế bào được ghép đã biệt hóa thành nhiều kiểu tế bào, bao gồm cả tế bào thần kinh, hình thành một số lượng lớn các sợi trục thần kinh trên một khoảng cách đáng kể. Sợi trục thần kinh kéo dài hình thành các synaps phong phú với tế bào chủ. Tăng trưởng sợi trục phụ thuộc một phần vào mTOR, chứ không phải tín hiệu Nogo. Tế bào thần kinh được ghép hỗ trợ hình thành các chuyển tiếp điện sinh học tại các vị trí cắt ngang tủy sống hoàn toàn, dẫn đến phục hồi chức năng. Hai dòng tế bào gốc người (566RSC và HUES7) được gắn vào trong fibrin có chứa yếu tố tăng trưởng cho thấy sự tăng trưởng tương tự, và các tế bào 566RSC hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, tính chất nội tại để các tế bào thần kinh trong giai đoạn đầu có thể vượt qua những nhân tố ức chế của dây sống chấn thương để gắn kết tăng trưởng đáng chú ý sợi trục, dẫn đến sự hình thành của các mạch chuyển tiếp mới cải thiện đáng kể chức năng.

Mỹ Hậu (nghiên cứu viên PTN Tế bào gốc)

halam132676@gmail.com