Bổ nhiệm Phó Trưởng PTN thứ 2: ThS. Trương Hải Nhung

0
983

Ngày 5 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bổ nhiệm Thạc sĩ Trương Hải Nhung giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM theo Quyết định số 446/QĐ-KHTN-TCHC.

cNhung

Cô Trương Hải Nhung sinh ngày 02/07/1985 tại TP. HCM. Cô bắt đầu công tác tại Trường KHTN vào năm 2007, ngay sau khi hoàn thành xuất sắc học vị cử nhân Công nghệ Sinh học, chuyên ngành CNSH Y – Dược. Năm 2010, cô tiếp tục đạt học vị thạc sĩ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm hướng Sinh lí động vật với điểm số rất cao và có nhiều công trình, thành tựu trong nghiên cứu khoa học. Hiện nay, ngoài là một giảng viên giỏi của Khoa Sinh học, cô còn là cán bộ nghiên cứu xuất sắc của PTN Tế bào gốc, chuyên về lĩnh vực Y học tái tạo.

Hơn nữa, Cô Nhung còn là cán bộ rất nghiêm túc và năng nổ trong các công tác đoàn thể của Trường. Hiện nay, cô đang giữ chức Phó bí thư chi bộ Khoa Sinh học.

QD