NGÀY TẾ BÀO GỐC 2014 – STEM CELL DAY 2014

0
1537

NGÀY TẾ BÀO GỐC 2014 – STEM CELL DAY 2014

I. Mục đích-Ý nghĩa

– Thông qua tổ chức ngày Tế bào gốc, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y – sinh học, sinh viên, bác sĩ và bệnh nhân nâng cao hiểu biết về tế bào gốc, tiếp cận những tiến bộ mới nhất, quan trọng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc.

– Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu trong lĩnh vực tế bào gốc.

– Tạo sân chơi học tập và nghiên cứu cho tất cả sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học và nông nghiệp các lĩnh vực có liên quan đến tế bào và tế bào gốc trên người và động vật.

II. Nội dung

Ngày tế bào gốc gồm 04 chương trình

  1. 1. Chương trình 1: Ý  tưởng tế bào gốc “Stem Cell Innovation”

Nội dung: Cuộc thi ý tưởng về các lĩnh vực về sinh học, công nghệ sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan đến tế bào và tế bào gốc trên người và động vật.

Thời gian: Từ 01/10 đến 24/12/2014

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

(Kế hoạch đính kèm)

  1. 2. Chương trình 2: Hội thảo tế bào gốc “Stem Cell Conference”

Nội dung: Hội thảo chuyên đề về những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng TBG tại Việt Nam.

Thời gian: Từ 8h đến 11h30 ngày 24/12/2014

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự:

– Các nhà nghiên cứu về tế bào gốc

– Các chuyên gia, giảng viên, học viên, sinh viên và các đối tượng quan tâm khác

  1. 3. Chương trình 3: Tọa đàm Tế bào gốc “Stem Cell Talk”

Nội dung: Giới thiệu về liệu pháp TBG trong điều trị bệnh. Trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, bác sĩ và bệnh nhân, những người quan tâm về các phương pháp và kết quả điều trị bằng tế bào gốc

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h ngày 24/12/2014

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

– Bác sĩ đã tham gia điều trị, dự định sẽ tham gia điều trị bằng liệu pháp TBG

– Bệnh nhân đã tham gia điều trị, dự định sẽ tham gia điều trị bằng liệu pháp TBG

– Các chuyên gia, giảng viên, học viên, sinh viên và các đối tượng quan tâm khác

  1. 4. Chương trình 4: Triển lãm tế bào gốc “Stem Cell Exhibition”

Nội dung: Triển lãm các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng TBG của PTN NCUD TBG, các đề tài đoạt giải cuộc thi Stem Cell Innovation, các thông tin khác liên quan đến TBG

Thời gian: Từ 07h30 đến 17h ngày 24/12/2014

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

III. Ban tổ chức

Ngày Tế bào gốc 2014-Stem Cell Day 2014 được tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm bởi PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM