Mời tham dự nghiệm thu đề tài cấp trường “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ SỰ ỔN ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ MÔ MỠ NGƯỜI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO THỜI GIAN DÀI”

0
1735
Trân trọng kính mời Thầy cô và người quan tâm đến tham dự buổi báo cáo nghiệm thu đề tài cấp trường
Tên đề tài: BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ SỰ ỔN ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ MÔ MỠ NGƯỜI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO THỜI GIAN DÀI
Mã số: T2017-43
CNĐT: Th.S. Trương Châu Nhật
Thời gian: 13h00 ngày 13/07/2018 (thứ 6)
tại Phòng họp 1, Toà nhà B6-1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM