Tuần 9/9/2013 đến 15/9/2013

0
811

Thứ/Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

9/9/2013


09h00-11h00

Họp đầu năm học mới 2013-2014

SCL

Toàn bộ CBNV PTN

13h00-15h00

Họp hợp tác giữa PTN và ĐHYD Tp.HCM

ĐHYD

Phạm Văn Phúc

Thứ 3

10/9/2013

08h00-17h00


SCL


Thứ 4

11/9/2013


9h00-10h00


SCL


10-11h00


SCL


13h00-15h00


SCL


Thứ 5

12/9/2013

9h00-11h00


SCL


13h00-17h00

Tiếp và làm việc với đoàn đánh giá an toàn vệ sinh môi trường của Bộ Công thương

SCL

Phạm Quốc Việt

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Thanh Tâm

Lê Thị Hạnh

Và các bạn liên quan

Thứ 6

13/9/2013SCL
SCL


Thứ 7

14/9/2013

9h30-11h00


SCL


13h00-15h00


SCL


15h00-16h00


SCL


21h00-22h00

SCL


Chủ nhật

15/9/2013

8h00-17h00

Phỏng vấn tuyển chọn SV,HV, NCS vào PTN

SCL