Sự khác biệt giữa iPS và ES

0
815

Mặc dù có sự giống nhau về mặt di truyền với các tế bào trưởng thành ở nơi được thu nhận, các tế bào gốc đa năng được cảm ứng (iPSC) có khả năng tự làm mới và biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau. Và bây giờ các nhà khoa học đã phát hiện một sự khác biệt rất nhỏ giữa hai phân tử, đó là sự khác nhau trong sao chép khi tế bào phân chia, thậm chí những sự khác biệt này không thuộc trình tự DNA.

Để so sánh và làm rõ sự khác biệt giữa các tế bào mô liên kết trưởng thành gọi là fibrblast với các tế bào gốc đa năng trong sự tái thiết lập chương trình, các nhà nghiên cứu tập trung vào những thay đổi về mặt hóa học được gọi là sự methyl hóa. Sự thay đổi hóa học này gắn với các “silencing gene”, được phân loại như “epigenetic”, vì mặc dù không thuộc trình tự DNA nhưng chúng cũng được sao chép khi tế bào phân chia. Họ  nhận diện và sau đó đo các vùng được methyl hóa liên quan đến sự biệt hóa (DMR) của các gene mà sự biểu hiện của chúng thay đổi trong quá trinh tái thiết lập chương trình từ tế bào bố mẹ thành tế bào gốc.

Dựa trên các nghiên cứu trước đó về sự khác biệt trong vị trí được methyl hóa ở các tế bào ung thư, cũng như dựa trên các nghiên cứu về sự tương đồng về các vùng được methyl hóa trong sự biệt hóa các mô ở não, gan và lách; nhóm nghiên cứu đá khám phá ra rằng sự tái thiết lập chương trình của một tế bào thành một tế bào gốc có thể liên quan đến các DMR và các gene giống nhau.

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi George Q. Daley, M.D., Ph.D. và các cộng sự tại Đại học Harvard, được công bố trên Nature Genetics. (Theo ScienceDaily (Nov. 9, 2009))