Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các trường Đai học, tổ chức Khoa học Công nghệ phía Nam”

0
1592

Trong khuôn khổ hưởng ứng ngày SHTT Thế giới 26/4, sáng ngày 06/04/2018 Cục SHTT phối hợp với Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các trường Đai học, tổ chức Khoa học Công nghệ phía Nam”

Đến tham dự có Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.CHM, đại diện các Sở KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các nhà sáng chế.

Hội thảo diễn ra tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Hội thảo diễn ra với 4 chuyên đề, được báo cáo bởi các nhà quản lý, nhà sáng chế, doanh nghiệp có sản phẩm đã thương mại hoá, bao gồm:

CĐ1: Tổ chức và quản lý các hoạt động SHTT tại các trường đại học, tổ chức KH&CN

CĐ2: Một số chính sách, quy định pháp luật về hỗ trợ thúc đẩy hoạt động SHTT trong NCKH và CGCN

CĐ3: Thực trạng và kinh nghiệm về triển khai các hoạt động SHTT, CGCN tại ĐHQG TP.HCM và một số mô hình phát triển SHTT trên thế giới

CĐ4: Thực trạng và giải pháp liên kết giữa doanh nghiệp với Trường Đại học, tổ chức KHC&CN trong việc phát triển các sản phẩm trí tuệ từ NCKH, phát triển công nghệ

Các đại biểu tham dự đã có những trao đổi sôi nổi về những vấn đề còn tại tại khiến hoạt động đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ tại các trường ĐH, viện nghiên cứu bị chậm phát triển, từ đó đã đưa ra những đề xuất thiết thực tới lãnh đạo bộ khoa học công nghệ.

Nhiều buổi hội thảo về chủ đề này nhằm hỗ trợ nhà nghiên cứu, giảng viên đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ đã được lãnh đạo các đơn vị lên kế hoạch và sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

VBN