Hội nghị Công nghệ Sinh học Khu vực Đông Nam Á

0
492
Thông báo Hội nghị Công nghệ Sinh học Khu vực Đông Nam Á với chủ đề ” Hướng tới nền Công nghiệp Công nghệ sinh học trong khu vực trong khuôn khổ Dự án AUN/SEED.Net

Trong khuôn khổ Dự án Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á) được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ mà Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là thành viên, Hội nghị Khoa học khu vực trong lĩnh vực Công nghệ sinh học với chủ đề
“Hướng tới nền Công nghiệp Công nghệ sinh học trong khu vực”
sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian: ngày 3-4 tháng 3 năm 2011
Thông tin chi tiết về chương trình hội thảo được đăng tải trên website chính thức của hội thảo http://rc3bio.hut.edu.vn