Hai Tạp chí Biomedical Research and Therapy và Progress in Stem Cell được nhận trích dẫn trong EMBASE

0
1550

Hôm nay thông tin từ EMBASE cả hai Tạp chí Biomedical Research and Therapy và Progress in Stem Cell đều được chấp nhận trích dẫn trong EMBASE. Đây là 2 tạp chí đầu tiên của Việt Nam xuất bản được trích dẫn trong CSDL lớn này.

https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content

20 6

20 6.1

EMBASE là cơ sở dữ liệu y sinh và dược rất lớn nó chứa các công trình đã công bố về y sinh và dược. EMBASE là CSDL của NXB Elsevier, hiện nay EMBASE có hơn 30 triệu công bố từ 8500 tạp chí từ năm 1947 đến nay. EMBASE có công cụ EMTREE là một trong những công cụ tuyệt vời nhất để phân tích metaanalysis và systemic để nghiên cứu về thuốc và phương pháp điều trị. EMBASE đang cung cấp thông tin cho 90 quốc gia.

Đến nay, EMBASE là dữ liệu y sinh lớn nhất toàn cầu, lớn hơn cả Medline và Pubmed. Thật vật Medline chỉ chứa khoảng 22 triệu bài báo; Pubmed là 25 triệu; trong khi đó Embase có đến 30 triệu bài. Tuy nhiên, đọc giả biết nhiều đến Pubmed; ít biết đến Medline và EMBASE vì Pubmed là MIỄN PHÍ truy cập để đọc abstract; trong khi đó cả EMBASE và Medline đều thu phí, với mức phí rất cao.

Hãy đọc và so sánh sự khác biệt giữa Pubmed, Medline và EMBASE tại đây: Với thành tích này, một lần nữa Biomedical Research and Therapy và Progress in Stem Cell khẳng định là những tạp chí y sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay các Tạp chí này đã được trích dẫn vào hầu hết các cơ sở dữ liệu lớn của thế giới.

20 6.2

 

Trong vài tháng tới, Biomedical Research and Therpy sẽ có kết quả đánh giá cuối cùng về việc trích dẫn vào Pubmed và Medline.

Tin PTN Tế bào gốc