CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”

0
1566

Tế bào gốc đang ngày càng cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn trong điều trị bệnh. Cùng với chiến lược cấy ghép tế bào gốc vào cơ thể, chiến lược huy động tế bào gốc nội sinh từ tuỷ xương cũng được đánh giá là liệu pháp hiệu quả và an toàn trong điều trị nhiều bệnh lí. Yếu tố kích thích tăng trưởng bạch cầu hạt (GCSF) là thuốc sinh học đã được ứng dụng trong huy động tế bào gốc từ tuỷ xương ra máu ngoại vi trong điều trị một số bệnh lí về máu. Tế bào gốc được huy động sẽ tuần hoàn trong cơ thể và di chuyển đến các cơ quan bị tổn thương. Trên lí thuyết này, liệu pháp huy động tế bào gốc nội sinh được các nhà Khoa học đề xuất là liệu pháp tiềm năng trong điều trị và hỗ trợ điều trị tổn thương gan.

Tiềm năng của liệu pháp huy động tế bào gốc nội sinh bằng GCSF trong điều trị lâm sàng cũng như trong nghiên cứu điều trị bệnh lí tổn tương gan sẽ được chia sẻ trong buổi hội thảo “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”.

Thời gian: 8h15-11h00 ngày 23-10-2018.

Địa điểm: Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Linh trung, Thủ đức (phòng Hội trường tòa nhà B6-1)

Số lượng: Giới hạn 50 người đăng ký đầu tiên

Buổi hội thảo có sự tham gia báo cáo của Giáo sư AiXuan Holterman – Trường  Đại học  IllInois (Hoa Kỳ), Tiến sỹ Trương Hải Nhung – PTN Nghiên cứu & Ứng dụng Tế bào gốc, Thạc sỹ Lê Văn Trình – Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM.

Trân trọng kính mời các Quý Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến tham dự buổi hội thảo.

Vui lòng đăng kí tham dự theo link bên dưới trước ngày 21/10/2018.

Link đăng kí tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfEe92Ic_dIeZ1-sY7gCW64VsdJ0dlg2QLduqBjQQlMwYrHA/viewform?usp=sf_link

Ban tổ chức Hội thảo