China’s stem-cell rules go unheeded

0
489

Tên tiêu đề được lấy theo một bài nhận định của tác giả David Cyranoski – một phóng viên của tạp chí Nature. Bài nhận định cho rằng các đạo luật về việc thắt chặt ứng dụng lâm sàng của liệu pháp tế bào gốc đang ngày càng nới lỏng tại Trung Quốc.


Tham khảo tại link: http://www.nature.com/news/china-s-stem-cell-rules-go-unheeded-1.10410

Nguyễn Gia Khuê

Cán bộ nghiên cứu PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

ngkhue@hcmus.edu.vn