Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn về sinh học ung thư (cập nhật: 29/5/2013)

0
543

Đại học Quốc gia Tp. HCM
Đại học Khoa học Tự nhiên

PTN NC&ƯD Tế bào gốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v
: Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn về sinh học ung thư (200 học viên)

Tên khoá học : “Cancer Cell Signaling”

Học phí : Miễn phí toàn bộ

Đơn vị chủ trì : Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. HCM; Trung tâm Ung thư MD Anderson – Hoa Kỳ

Đơn vị tài trợ : Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)

Đơn vị tổ chức : Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Mục đích : Cung cấp cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y – sinh học và ung thư những tiến bộ mới nhất, quan trọng nhất về liệu pháp điều trị và nghiên cứu ung thư.

Địa điểm : Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian :

Phần 1: Từ 21-7 đến 1-8-2013, do các giáo sư của Trung tâm Ung thư MD Anderson trực tiếp giảng dạy.

Nội dung: lý thuyết về cơ chế, tín hiệu ung thư.

Phần 2: Từ 20-8 đến 1-12-2013, học qua cầu nối online Việt Nam-Mỹ với các giáo sư của Trung tâm Ung thư MD Anderson qua Teleconference, 2-3 giờ mỗi tuần.

Nội dung: lý thuyết về cơ chế, tín hiệu ung thư (tiếp theo).

Phần 3: Từ 6-12 đến 11-12-2013, do các giáo sư của Trung tâm Ung thư MD Anderson trực tiếp giảng dạy.

Nội dung: lý thuyết về cơ chế, tín hiệu ung thư (tiếp theo). Kiểm tra cuối khoá, cấp chứng chỉ xác nhận chất lượng người học.

Chương trình học:

1. Học phần lý thuyết:

Bài 1. Regulation of cell cycle progression

Bài 2. The tumor suppressor p53 and p53 signaling network

Bài 3. Growth receptor and its impact on cancer

Bài 3. mTORC signaling pathway

Bài 4. Akt signaling pathway

Bài 5. COP9 signaling network

Bài 6. HIF1a (Hypoxia Inducing Factor 1a) and HIF1a signaling network

Bài 7. c-Myc and c-Myc signaling network

Bài 8. Nuclear Factor – Kappa B (NF-κB) and its signaling pathways

Bài 9. Ubiquitination and cancer

Bài 10. Cancer energy metabolism – Cancer glycolysis

Bài 11. Cancer energy metabolism – Cancer glutaminolysis and fatty acid metabolism

Bài 12. Cancer stem cell

Bài 13. Programmed cell death – apoptosis

Bài 14. Personalized and targeted anti-cancer therapies

2. Học phần thực hành:

 • Nuôi cấy tế bào ung thư
 • Thống kê sinh học (1 module)
 • Tin sinh học (3 modules)
 • Khai thác số liệu từ cơ sở dữ liệu ung thư: The Cancer Genome Atlas, Oncomine, Gene Expression Omnibus, Ensemble
 • Phần mềm phân tích: Ingenuity Omnibus, The Cancer Genome Atlas Data Portal, Gene Set Enrichment Analysis, Integrative Genome Viewer (MIT, Harvard, Broad Institute, NIH, NCI)
 • Phân tích chu trình tế bào và sự tăng sinh của tế bào bằng phần mềm: FlowJo
 • Phân tích hình ảnh bằng phần mềm: Image J

3. Chủ đề bổ sung:

–        Những cơ hội học tập tại Hoa Kỳ

–        Làm thế nào để trở thành nhà nghiên cứu ung thư

–        Tương lai của nghiên cứu y – sinh học

–        Phương pháp nghiên cứu khoa học

Đối tượng tham gia khoá học: Thạc sĩ, bác sĩ, học viên cao học, cử nhân sinh học và các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực y – sinh học và ung thư trên toàn quốc.

Lưu ý:

 • Số lượng có hạn: 200 học viên
 • Khoá học được đào tạo bằng Tiếng Anh nên yêu cầu người học có khả năng nghe, nói, viết tốt bằng tiếng Anh.

Hồ sơ đăng ký online tham gia khoá học:

 1. Đơn đăng ký tham gia khoá học (theo mẫu tại đây)
 2. Bằng tốt nghiệp, hoặc thẻ cán bộ (nếu đã đi làm).
 3. Bằng anh văn
 4. Chứng minh nhân dân

Mọi giấy tờ đều gửi bản scan, không cần công chứng

Hồ sơ đăng ký xin gửi dưới dạng file điện tử về email: nghnam@hcmus.edu.vn

Tiêu đề Email: “Đăng ký dự tuyển khóa học Cancer Cell Signaling_”<họ và tên>
Ví dụ: “Đăng ký dự tuyển khóa học Cancer Cell Signaling_Nguyễn Văn A”

Trong vòng 24 giờ sau khi ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển, ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận, nếu ứng viên không nhận được Email, vui lòng gửi lại hồ sơ dự tuyển.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển: ngày 10/7/2013

Kết quả tuyển sinh cũng như địa điểm và thời gian chi tiết về khóa học sẽ được gửi đến email đăng ký của cá nhân trúng tuyển, và được niêm yết trên trang web của PTN NC&ƯD Tế bào gốc http://vinastemcelllab.com/ vào ngày 15/7/2013.

Các bạn có thể chia sẻ thông tin về khóa học bằng file đính kèm.

Thay mặt BTC
Phó trưởng PTN Tế bào gốc

(đã ký)

TS. Phạm Văn Phúc